200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Piligriminis žygis Eišiškės – Aušros Vartai

2016 liepos 11 8:00 - 2016 liepos 15 16:00

Šiais metais piligriminis žygis iš Eišiškių į Aušros Vartus pėsčiomis vyks liepos 11-15 dienomis. Pagrindinės maldos, konferencijos, šokiai ir giesmės vyksta lenkų kalba, tačiau meldžiamasi ir lietuvių kalba. Kiekvieną dieną piligrimai eina apsirengę spalvomis, kurios išreiškia šv. Rožinio slėpinius.

Nuo Eišiškių iki Aušros Vartų yra daugiau nei 100 km. „Žygiuojame per Šalčininkų rajoną ir miestą, Vilniaus rajoną ir Vilniaus miesto teritoriją. Mus svetingai pasitinka parapijų klebonai, kunigai ir tarnaujančios vienuolės. Žygio tikslas yra visuomet pagarbinti Dievą bažnyčioje, dalyvauti šv. Mišiose, atgailauti ir pasninkauti. Praktikuojame gražią tradiciją sustoti prie šalia kelio pastatytų kryžių, pasimelsti. Bendraujame su čia gyvenančiais žmonemis, kurie dažnai mus vaišina maistu, skanėstais ir vandeniu ir juos visuomet palaiminame“, sako vienas iš žygio organizatorių kunigas Viktor Kudriašov.

Šių metų piligriminio žygio tema yra Dievo gailestingumo žinia, o šūkis – „Gailestingi kaip Tėvas“. Piligrimai dvidešimt šeštą kartą žygiuos į gailestingumo miestą Vilnių, norėdami kaip Marija, patys patirti ir priimti Dievo dovanas ir skelbti jas sutiktiems žmonėms. Dievo gailestingumą keliaujantys pažins melsdamiesi, giedodami, bendraudami su pasitinkančiais žmonėmis, šokdami ir sportuodami.

Malda žygyje: Žygio centras – šv. Mišios, tradicinės Bažnyčios maldos – Rožinis, Gailestingumo vainikėlis, Marijos valandos, Adoracija, Atgailos ir susitaikinimo sakramento šventimas (kelyje ir Adoracijos metu), šlovinimas, Akatistas Marijos garbei.

Piligriminio žygio iš Eišiškių į Aušros Vartus pradininkai buvo Vilniaus krašto ir atvykę iš Lenkijos tarnauti Lietuvoje kunigai. Jie taip pat matė, kad Lietuvos laukia permainos ir 1990 metais padidėjo jau religinė laisvė. Niekas nedraudė eiti keliais su kryžiumi, melstis ir giedoti. Netrukus po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo iš minios tikinčių drąsuolių užaugo didelė grupė piligrimų, o žygis tapo tradiciniu. Žygyje dalyvaudavo net kelios, paskui dvi didelės maldininkų grupės. Šiandien dalyvauja viena grupė, apie 150 žmonių, daugiausia jaunimas ir šeimos. Žygis ypatingas tuo, kad jame dalyvauja visos tikinčiųjų kartos, o tai yra šeiminiškumo patirtis.

Žygio maršrutas ir programa:

Liepos 10 dieną (sekmadienį) 19 val. išvažiuojame autobusu į Eišiškes (apie 80 km. nuo Vilniaus). Atvažiavę įsikuriame ir registruojamės bei nakvojame sporto salėje arba einame pas žmones. Prašome simboliškai paremti žygio organizavimą 5 eurais arba daugiau. Piligrimas gauna piligrimystės atributiką. Pasiskirstom pareigomis ir pirmadienį apie 9.30 val. išeiname iš Eišiškių.

Liepos 11 d. Eišiškės-Butrimonys (15 km), Džiaugsmo slėpiniai-mėlyna rūbų spalva

8 val. pradedame žygį šv. Mišiomis ir po jų vyksta dalyvių registracija.

Liepos 12 d. Butrimonys-Šalčininkai (20 km), Skausmo slėpiniai-raudona rūbų spalva

Liepos 13 d. Šalčininkai-Akmenynė-Turgeliai (20 km), Garbės slėpiniai-geltona rūbų spalva

Liepos 14 d. Turgeliai-Rudamina (19 km), Šviesos slėpiniai-balta rūbų spalva

Liepos 15 d. Rudamina-Aušros Vartai (19 km), Dievo Gailestingumo diena-balta rūbų spalva

 

Liepos 15 dieną planuojame ateiti į Aušros Vartų šventovę ir pagarbinti Gailestingumo Motiną, po to peržengti Jubiliejinius gailestingumo vartus ir 14.30 val. švęsti šv. Mišias.

Ypatingai jaunimą ir šeimas kviečiame dalyvauti žygyje. Kviečiame prašyti ir priimti Dievo gailestingumą tuos, kurie ieško savo pašaukimo, išgyvena tikėjimo ar gyvenimo krizę, išgyvena priklausomybės naštą ar ligą.

Žygyje dalyvauja kunigai, vienuolės, katechetai, tėvai ir gausiausiai – jaunimas.

Daugiau informacijos:

Žymės: Jaunimas, Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt