200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Paskaita „Jurgis Radvila: galia katalikybės tapsmo ir sklaidos tarnystėje“ Bažnytinio paveldo muziejuje

2018 vasario 27 17:00 - 2018 vasario 27 18:30

2018 m. vasario 27 d., antradienį, 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks kunigo Kęstučio Smilgevičiaus paskaita „Jurgis Radvila: galia katalikybės tapsmo ir sklaidos tarnystėje“. Renginys nemokamas. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Paskaita yra ciklo, skirto susipažinti su Vilniaus vyskupo institucija, dalis. Paskaitų ciklas organizuojamas tęsiant Liudo Jovaišos knygoje „Vilniaus vyskupai ir jų portretai“ pradėtą pažintį su Vilniaus vyskupijos ganytojais.

Septintoje paskaitoje pristatomas Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila, kilęs iš garsios LDK didikų Radvilų giminės. Būsimasis Vilniaus vyskupas augo protestanto, Vilniaus vaivados ir LDK kanclerio Mikalojaus Radvilos Juodojo šeimoje, todėl buvo auklėjamas protestantizmo dvasia. Tačiau sulaukęs septyniolikos viešai pareiškė, kad pereina iš protestantizmo į katalikybę. Nuo to momento Jurgis Radvila tapo uoliu kataliku ir tikėjimo skleidėju: ėmėsi katalikiškosios Reformos vyskupui būdingos veiklos. Neilgai trukus po įšventinimo Vilniaus vyskupu gavo ir kardinolo biretą – tai pirmasis asmuo Lietuvos istorijoje, tapęs Kardinolų kolegijos nariu, galinčiu rinkti Romos popiežių. Greta ganytojiškos veiklos, Jurgis Radvila aktyviai dalyvavo ir politiniame krašto gyvenime. Laimėjęs karaliaus Zigmanto Vazos palankumą ir tapęs jo artimu patarėju, valdovo valia Jurgis Radvila buvo paskirtas Krokuvos vyskupu. Ganytojas itin dažnai lankėsi Amžinajame mieste. Likimas lėmė, kad jame Jurgis Radvila ir atsisveikino su gyvenimu. Taip tapo pirmuoju Vilniaus vyskupu, palaidotu ne savo katedroje. Dar ir šiandien herbinė paminklinė epitafija Romos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje mena Jurgio Radvilos vardą.

Daugiau informacijos: www.bpmuziejus.lt, tel. 8 5 269 7800, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt