Paskaita apie vyskupą Albertą Radvilą Bažnytinio paveldo muziejuje

2017 spalio 17 17:00 - 2017 spalio 17 18:00

2017 m. spalio 17 d., antradienį, 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekano prof. Rimvydo Petrausko paskaita „Albertas Radvila: pirmasis didikas vyskupo soste“. Renginys nemokamas. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Paskaita yra ciklo, skirto susipažinti su Vilniaus vyskupo institucija, dalis. Paskaitų ciklas organizuojamas tęsiant Liudo Jovaišos knygoje „Vilniaus vyskupai ir jų portretai“ pradėtą pažintį su Vilniaus vyskupijos ganytojais.

Paskaitų ciklą pradės Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas prof. Rimvydas Petrauskas, kuris pristatys Albertą Radvilą, buvusį Vilniaus vyskupu 1507–1519 m. Ilgą laiką svarbiausia bažnytinė pareigybė – Vilniaus vyskupo sostas – priklausė išimtinai miestiečių ir bajorų luomo atstovams. Tik XVI a. pr. pirmą kartą vyskupu tapo asmuo, kilęs iš garsios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Radvilų giminės. Alberto Radvilos biografiją žymi ne tik anksti prasidėjusi ir efektinga bažnytinė karjera, dažnos kelionės ir vizitai į Amžinąjį miestą, vyskupo pagalbininko pareigybės įsteigimas, rūpinimasis šv. Kazimiero kanonizacijos procesu ar net popiežiaus namų prelato garbės titulas. Pamirštant visus nuopelnus ir garbės teikiančius titulus, į istorinę atmintį šis vyskupas įsirašė ir kaip išmaldininkas, nuliūdusiųjų guodėjasvargstančiųjų tėvas. Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio Vilniaus katedroje įrengtoje epitafinėje lentoje rašoma, jog Albertas Radvila pats kasdien asmeniškai dalydavo maistą daugybei vargšų. Nors tai skamba ir kiek abejotinai, tačiau tokie vyskupą apibūdinantys epitetai rodo, jog dvasininkas turėjo būti jautrus jį supančiai realybei ir neliko abejingas likimo nuskriaustųjų problemoms.

Daugiau informacijos: www.bpmuziejus.lt, tel. 8 5 269 7800, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt