Pal. Teofiliaus minėjimo ir Gedulo ir vilties dienos Šv. Mišios Vilniaus Katedroje

2018 birželio 14 17:30 - 2018 birželio 14 18:30

Šie metai yra pirmieji, kai birželio 14-ąją minėsime ne tik Gedulo ir vilties dieną, atmenant masinius trėmimus, bet ir Pal. Teofiliaus liturginį minėjimą.

Birželio 14 d. 17.30 val. šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje bazilikoje aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. 

Po šv. Mišių – Vilniaus arkikatedroje koncertas. Kristinos Vasiliauskaitės kūrinį „Stabat Mater“, skirtą Gedulo ir vilties dienai, atliks Arkikatedros jaunimo choras ir Bernardas Vasiliauskas (vargonai). Diriguoja Violeta Savickaitė-Paciūnienė.

Kviečiame gausiai dalyvauti liturginiame palaimintojo Teofiliaus minėjime, dėkojant Dievui, kad dangiškos Apvaizdos dėka Gedulo ir vilties dieną nuo šiol žvelgiame į tikrą viltį, kurią mums rodo palaimintasis Teofilius.

Kaišiadorių vyskupijoje pirmųjų beatifikacijos metinių šventė truks keturias dienas, birželio 14–17 d., pagrindinė diena – sekmadienį, birželio 17 d. Programą rasite www.teofilius.lt.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje (buvęs Genocido aukų muziejus) veikia paroda „Palaimintasis Teofilius – buvusiuose KGB rūmuose“.  Muziejaus darbo laiką rasite čia.

Pal. Teofiliaus minėjimas į liturginį kalendorių buvo įtrauktas 2018 m. gegužės 21 d. Dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretu, kuriuo visose Lietuvos vyskupijose kasmet birželio 14 dieną leidžiamas palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laisvas minėjimas. Kitu tos pačios kongregacijos dekretu, išleistu šių metų gegužės 24 d., Kaišiadorių vyskupijoje leista palaimintąjį Teofilių Matulionį kasmet birželio 14 d. minėti privalomo minėjimo tvarka.

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt