200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Pal. Teofiliaus beatifikacijos metinių šventė Kaišiadoryse

2018 birželio 14 8:00 - 2018 birželio 17 20:00

2018 m. birželio 14–17 d. Kaišiadoryse vyks pirmasis pal. Teofiliaus liturginis minėjimas ir padėkos už paskelbimą palaimintuoju šventė. Kaišiadorių vyskupija kviečia visus dalyvauti ir melstis už Lietuvą, dėkoti už vyskupo Teofiliaus paskelbimą palaimintuoju ir prašyti malonių per jo užtarimą.

Birželio 14 diena, ketvirtadienis
PALAIMINTOJO TEOFILIAUS LITURGINIS MINĖJIMAS
GEDULO IR VILTIES DIENA
8.30 val. Šv. Mišios aukotojų intencija
9.30–12.00 val.  Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda
12.00 val. Šv. Mišios. Padėka Dievui už pal. Teofiliaus gyvenimą ir tarnystę
Pal. Teofiliaus relikvijų įteikimas Kauno seserims benediktinėms
13.30–17.45 Švč. Sakramento adoracija
17.00–17.45 val. Tremtinių pagerbimas prie Tremtinių paminklo
18.00 val. Šv. Mišios ir birželinės pamaldos. Meldžiamės už kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę
19.15 val. Koncertas Pal. Teofiliaus aikštėje

Birželio 15 diena, penktadienis, skirtas
ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI
8.30 val. Šv. Mišios aukotojų intencija
9.30–12.00 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda
12.00 val. Šv. Mišios. Meldžiame Dievo gailestingumo ir Išganymui reikalingų malonių
Kauno miesto parapijų piligriminė kelionė
13.30–17.45 val. Švč. Sakramento adoracija
18.00 val. Šv. Mišios. Meldžiamės už mirusius Kaišiadorių vyskupijos ganytojus, kunigus ir tikinčiuosius
Nuo 19.00 val. naktinė Švč. Sakramento adoracija (iki 8.00 val. ryto)

Birželio 16 diena, šeštadienis, skirtas
ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI
10.00 val. Šv. Mišios aukotojų intencija
11.30–12.00 val. Rožinio malda
12.00 val. Šv. Mišios. Meldžiamės už kunigus, seminaristus ir pašaukimus kunigystei
Kauno kunigų seminarijos kandidatų kunigystei skyrimai ir įvilkimas į kunigišką rūbą – sutaną
15.00–15.15 val. Gailestingumo valanda
15.15–18.00 val. Kristaus kančios apmąstymas. Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Gieda Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapijos Grigališkojo choralo studija „Schola cantorum de Regina Pacis“
18.00 val. Šv. Mišios. Meldžiamės už Popiežių Pranciškų ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą
Mišiose giedamos senovinės žemaičių giesmės

Birželio 17 diena, sekmadienis
PIRMŲJŲ TEOFILIAUS BEATIFIKACIJOS METINIŲ IŠKILMĖ
8.00 val. Šv. Mišios aukotojų intencija
10.00–12.00 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda
12.00 val. Iškilmės Šv. Mišios. Padėka už Palaimintąjį Teofilių, dalyvaujant Apaštaliniam Nuncijui, Lietuvos ir kitų šalių vyskupams, kunigams, vienuolėms, vienuoliams ir tikintiesiems
14.00–17.50 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda, šlovinimas
18.00 val. Šv. Mišios.  Meldžiamės už Lietuvos šeimas, vaikus ir jaunimą

Palaimintojo Teofiliaus sarkofagas pagerbimui išstatytas Katedros viduryje birželio 14–17 dienomis nuo 8.00–20.00 val.
Minėjimo dienomis Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Atgailos Sakramentas švenčiamas prieš šv. Mišias.

Plakatas (PDF)

VISUS KVIEČIAME DRAUGE ŠVĘSTI IR DĖKOTI DIEVUI UŽ PALAIMINTĄJĮ TEOFILIŲ!

www.teofilius.lt informacija

Žymės: Jaunimas, Šeima.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt