200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Mons. A. Svarinsko antrųjų mirties metinių minėjimas Didžiosios kovos apygardos partizanų parke (Ukmergės raj.)

2016 liepos 16 11:00 - 2016 liepos 16 16:00

Liepos 16 dieną, šeštadienį, Didžiosios kovos apygardos partizanų parke (Ukmergės raj.) monsinjoro Alfonso Svarinsko antrųjų mirties metinių proga vyks monsinjoro ir dviejų Lietuvos laisvės kovotojų ir kankinių – kunigų Juozo Zdebskio ir Broniaus Laurinavičiaus – atminimui skirtas renginys.

Ukmergės m. Dukstynos kapinėse:

11.00 val. Malda prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo. Kalbės kun. Gintaras Vitkus SJ

Didžiosios kovos apygardos partizanų parke:

Bus pašventinti du naujai pastatyti kryžiai, skirti rezistentams kunigams J. Zdebskiui ir B. Laurinavičiui.

12.00 val. Šv. Mišias aukos vysk. Jonas Kauneckas, koncelebruos atvykę vyskupai ir kunigai. Giedos Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės jaunimo ansamblis.

Po šv. Mišių renginio dalyviai ir svečiai kviečiami pasivaišinti koše.

13.30 val. Konferencija, skirta trijų iškilių Lietuvių Tautos kunigų – Monsinjoro A. Svarinsko, J. Zdebskio ir B. Laurinavičiaus – atminimui bei šiandieninės Lietuvos situacijos praeities rezistencinių kovų požiūriu analizei. Kalbės kun. Robertas Grigas, partizanas Jonas Kadžionis, dr. Ramunė Butkevičiūtė-Jurkuvienė, Nepriklausomybės akto signataras Algirdas Endriukaitis, dr. Vincentas Vobolevičius ir jaunimo sambūrio Pro Patria valdybos pirmininkas Vytautas Sinica.

Konferencijos metu ir po jos partizanų dainas dainuos aktorius Arnoldas Janialiauskas ir folkloriniai ansambliai.

Dėl galimybės vykti autobusu iš Vilniaus rašykite el. p. dstakisaitis@yahoo.com.

Renginio globėjai – vyskupas Jonas Kauneckas ir Ukmergės miesto meras Rolandas Janickas.

Žymės: .

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt