200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Mokslinė konferencija apie Vilniaus ir Krokuvos katedras Valdovų rūmuose

2016 spalio 12 8:30 - 2016 spalio 14 14:30

Tarptautinė mokslinė konferencija

„ABIEJŲ TAUTŲ SOSTINIŲ KATEDROS. Krokuvos ir Vilniaus vyskupiškosios bažnyčios“

2016 m. spalio 12–14 d., Valdovų rūmai, Vilnius

Krokuvos ir Vilniaus katedrų istorija domėtasi ne kartą, tačiau niekada nebuvo nagrinėjami jų tarpusavio ryšiai. Abi bažnyčios atliko ir vis dar atlieka reikšmingą vaidmenį lietuvių ir lenkų nacionalinės savimonės, politinės kultūros, senųjų ir moderniųjų valstybinių tradicijų formavimo procese. Katedrų ryšiai buvo puoselėjami tiek diecezijų ordinarų, tiek katedrų kapitulų  lygmenimis, o jų atstovų sprendimai turėjo svarių geopolitinių, ekonominių bei kultūrinių padarinių. Akivaizdu, kad daugybė klausimų vienodai aktualūs abiem šventovėms Abiejų Tautų Respublikos – Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – dviejose sostinėse. Mokslininkai, savo atliekamuose abiejų katedrų tyrimuose keldami analogiškus klausimus, išryškindami jų panašumus ir skirtumus, tikėtina, gali pasiekti nelauktų ir iki šiol nesvarstytų tyrimų rezultatų. Todėl pasitelkus skirtingų sričių – istorijos, pagalbinių istorijos mokslų, meno istorijos, literatūros, kultūros ir kt. – specialistus šioje konferencijoje skirtingais pjūviais ir probleminiais klausimais bus pristatyta daugybė temų, atskleidžiančių dviejų svarbiausių Lietuvos ir Lenkijos šventovių daugiau nei 600 metų trunkantį koegzistavimą.

KONFERENCIJOS PROGRAMA (spausti čia)

Konferencijos organizatoriai
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vavelio karališkoji pilis – Valstybiniai meno rinkiniai

Konferencijos organizavimo partneriai
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyrius
Bažnytinio paveldo muziejus
Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje
Lenkijos institutas Vilniuje

Konferencijos rėmėjas
Lietuvos kultūros taryba

Konferencijos koordinatoriai
Krzysztof J. Czyżewski
Marijus Uzorka

Oficialios konferencijos kalbos
Lietuvių ir lenkų (sinchroninis vertimas)

Konferencijos leidinys 
2017 m. planuojama konferencijos medžiagą išleisti atskiru dvikalbiu leidiniu

Daugiau čia

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt