Międzynarodowa konferencja naukowa „Boże macierzyństwo Maryi w aspekcie historii narodów polskiego i litewskiego” w Wilnie

2018 Czerwiec 16 9:00 - 2018 Czerwiec 16 14:30

Międzynarodowa konferencja naukowa

„Boże macierzyństwo Maryi w aspekcie historii narodów polskiego i litewskiego”

która odbędzie się dnia 16 czerwca 2018 roku, w klasztorze OO. Franciszkanów w Wilnie (ul. Pranciškonų 1, Wilno)

Cel konferencji. W obecnym roku 2018 przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. Przez wiele lat nasze narody łączyła wspólna historia. Jednym z jej elementów, który nas niewątpliwie spaja jest kult Najświętszej Maryi Panny. Jest on wyrażony zwłaszcza poprzez sanktuaria maryjne chętnie nawiedzane przez oba narody. Tak się składa, że przypada także w tym roku 300-lecie koronacji wizerunku Matki Bożej w Trokach. Historia Polski to także sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie. Dlatego Mariologiczne Koło Naukowe zaproponowało organizację konferencji w Wilnie, aby zbudować kolejny pomost pomiędzy bratnimi narodami. Pomysł zaakceptował Arcybiskup Wilna oraz Delegat Prowincjalny Franciszkanów na Litwie, który zaoferował pomieszczenia klasztorne do przeprowadzenia konferencji i pomoc w promocji wydarzenia. W związku z tym doktoranci Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum” podjęli badania nad zadanym tematem. Do współpracy zaproszono także stronę litewską. W konferencji pojawi się także wystąpienie studenta UKSW z Mińska rozszerzając spektrum historyczne na naród białoruski. Konferencja będzie dwujęzyczna z tłumaczeniem. Do udziału zapraszamy wierni diecezji wileńskiej i wszystkich zainteresowanych. Spojrzenie na rolę Maryję w historii naszych narodów ma zaowocować okazją do wzmocnienia wzajemnego zrozumienia i szacunku Polaków i Litwinów.

Konferencja organizowana przez:
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija – Wileńskie Seminarium Duchowne im. św. Józefa
afiliowane do Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie
oraz
Mariologiczne Koło Naukowe
działające w ramach
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
przy współpracy Litewskiej Delegatury Prowincji Gdańskiej OO. Franciszkanów

Kryteria doboru prelegentów: Specjaliści w omawianej dziedzinie i doktoranci studiów mariologicznych.

Komitet organizacyjny:

 • ks. mgr Marcin Stanisławski – prezes MKN
 • o. mgr Piotr Stroceń OFMConv – Delegat Prowincjalny na Litwę
 • o. prof. UKSW Grzegorz Bartosik OFMConv – opiekun naukowy MKN
 • o. dr Ireneusz Klimczyk OFMConv – wicedyrektor Instytutu Kolbianum
 • o. mgr lic. Norbert Siwiński OFMConv– doktorant

Rada Naukowa:

 • o. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
 • o. prof. dr hab. Celestyn Napiórkowski OFMConv
 • o. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv

Program konferencji:

9:00    Msza Święta – przewodniczy ks. bp. Arūnas Poniškaitis

10:00   Powitanie gości – o. Piotr Stroceń OFM Conv.

10:10   Słowo Pasterskie – ks. bp Arūnas Poniškaitis

10:20   Słowo wprowadzające do konferencji – o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik,
Opiekun MKN, Dyrektor Instytutu „Kolbianum”

10:30   Sesja I – przewodniczy: o. Piotr Stroceń; wystąpienia w języku litewskim:

 • Ks. dr Kęstutis Dailydė, Marijos dieviškosios motinystės vertė ir pasekmės [Wartość i konsekwencje Bożego macierzyństwa Maryi].
 • Ks. mgr Miroslav Anuškevič, Marijos paveikslas pagal cistersų mokyklos atstovus [Obraz Maryi u przedstawicieli szkoły cysterskiej].
 • Dr Lina Leparskienė, Trakų Dievo Motinos paveikslo kultas Lietuvos istorijoje [Kult obrazu Matki Bożej Trockiej w historii Litwy].

11:15 – 11:45 Przerwa

11:45  Sesja II – przewodniczy: dr Monika Waluś; wystąpienia w języku polskim:

 • O. mgr. lic. Norbert Siwiński OFM Conv, Beata Virgo Maria, Mediatrix nostra – nauka św. Antoniego o macierzyńskim pośrednictwie Maryi i jej interpretacja wg o. Lorenzo di Fonzo OFMConv. [Beata Virgo Maria, Mediatrix nostra – šv. Antano mokymo apie Marijos motinišką tarpininkavimą interpretacija pagal tėvą Lorenzo di Fonzo OFMConv.].
 • Mgr lic. Marzena Szczepkowska, Maryjny paradygmat macierzyństwa [Marijos motinystės paradigma].
 • Dk mgr Eugeniusz Wintow, Rola kultu Matki Bożej Ostrobramskiej w odnowieniu struktur na Białorusi (od 1989 r. do współczesności) [Aušros Vartų Dievo Motinos kulto įtaka Baltarusijos struktūrų atnaujimui (nuo 1989 iki dabar)]

12:30 – Dyskusja

13:00 – Podsumowanie konferencji – o. dr Ireneusz Klimczyk – wicedyrektor Instytutu Kolbianum

13:10 – Zakończenie konferencji – ks. mgr Marcin Stanisławski, Prezes MKN

13:30 – Obiad (po uprzednim zamówieniu tel. 8 601 74 406)

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt