200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Maldos už lietuvius pasaulyje diena

2017 kovo 5 0:00

Kasmet kovo pirmąjį sekmadienį, šiemet – kovo 5-ąją, minima Maldos už lietuvius pasaulyje diena.

Kovo 5 d. 14 val. Lietuvos laiku šv. Mišias  iš Londono (Didžioji Britanija) Šv. Kazimiero bažnyčios transliuos Marijos radijas. Šv. Mišias aukos Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams prel. Edmundas Putrimas.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas kviečia ypač šiais Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais melsti garbingąjį arkivyskupą užtarimo, nes jis gerai pažinojo Lietuvos vaikų visame pasaulyje dalią ir rūpesčius. Dvasininkas tarnavo ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Rusijoje, kur stengėsi atsiliepti žmonėms ta kalba, kuria jie kalba. Tapęs vyskupu aplankė lietuvių parapijas JAV, liudydamas giliausią pasitikėjimą Viešpačiu, kurį išlaikė didžiausių kančių metu kalėjimuose.

Kreipkimės Dievą, prašydami garbingojo arkivyskupo Teofiliaus užtarimo ne tik šiomis intencijomis, bet ir kasdieniuose rūpesčiuose:

Mūsų Viešpatie, šventumo šaltini! Tu stiprini visus Tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai Tavo valią vykdančius. Tu stiprinai ir vyskupą Teofilių, kai dėl Tavo vardo jis kentėjo kalėjimuose bei lageriuose ir liko Tau ištikimas. Suteik malonę, kad mes, kadaise jį turėję vyskupu, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonių, kurių su pasitikėjimu Tavęs prašome. Amen.

LVK pirmininko arkivysk. Gintaro Grušo ir LVK delegato užsienio lietuviams prel. Edmundo Putrimo laišką Maldos už lietuvius pasaulyje dienos proga skaitykite čia.

Kviečiame žiūrėti Dariaus Polikaičio mintis apie išeivijos santykį su Lietuva iš 2015 m. Čikagoje vykusios X-osios Šiaurės Amerikos Lietuvių Dainų šventės.

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt