200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Lietuvos „Caritas“ konferencija LR Seime apie skurdo mažinimo politiką

2017 birželio 7 9:30 - 2017 birželio 7 14:15

Birželio 7 d., trečiadienį, 10 val. LR Seimo Konstitucijos salėje (I rūmai, III a., Gedimino pr. 53) organizuojama konferencija „Skurdo mažinimo politikos kryptys ir veikėjai: kaip įveiksminti / atgaivinti bendruomenės išteklius?“

Konferenciją galima tiesiogiai stebėti internetu, televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“ ir Seimo „YouTube“ paskyroje.

Konferencijoje dalyvaus socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Europos „Caritas“ generalinis sekretorius Chorchė Nunas Mėjeris (Jorge Nuño Mayer), Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Kęstutis Kėvalas, Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas prof. dr. Boguslavas Gruževskis, Skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė, Seimo, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų atstovai. Konferencijos dalyvius sveikins LVK pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas.

Šiandien kaip vieną iš prioritetinių Vyriausybės politikos sričių galime atpažinti ir skurdo bei socialinės atskirties mažinimą. Remiantis Europos „Caritas“ organizacijos patirtimi, tvari socialinė politika turėtų būti plėtojama šiomis kryptimis: stiprinant šeimą ir jos artimiausią aplinką (bendruomenę), kuriant tinkamai apmokamo darbo galimybes ir plėtojant socialinės apsaugos sistemą. „Caritas“ ir kitų skurdo mažinimo srityje veikiančių organizacijų sėkmingam veikimui svarbus glaudus bendradarbiavimas su valdžios institucijomis, leidžiantis veiksmingiau panaudoti turimus išteklius, teikiant pagalbą labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams.

Renginyje bus aptartos Vyriausybės programos nuostatos skurdo mažinimui, nevyriausybinių organizacijų vaidmuo bei galimybės aktyviai įsitraukti į skurdo mažinimo politikos priemonių stebėseną, ekspertinį konsultavimą ir įgyvendinimą. Renginyje taip pat bus pristatyta Europos „Carito“ patirtis ir įžvalgos apie Europos šalių skurdo mažinimo politikos kryptis.

PROGRAMA
09.30–10.00 Registracija (įėjimas per III rūmus, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą)
10.00–10.30 Konferencijos atidarymas / Moderuoja: doc. dr. Vincentas Vobolevičius, ISM Ekonomikos ir politikos studijų programos direktorius. Sveikinimo žodis: Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas JE arkivyskupas Gintaras Grušas
10.30–11.00 I pranešimas: Europos Caritas socialinis modelis: skurdo įveikimo kryptys, sąlygos ir patirtys. Jorge Nuño Mayer, Europos Caritas generalinis sekretorius
11.00–11.25 II pranešimas: LR vyriausybės politikos prioritetai ir veiksmai skurdo mažinimui: kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis
11.25–12.00 Diskusija. Dalyviai: Seimo narys Tomas Tomilinas, Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas prof. dr. Boguslavas Gruževskis, Skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė
12.00–12.30 Kavos pertrauka
12.30–12.50 III pranešimas: Nepakankama, bet būtina: krikščioniškosios įžvalgos apie artimiausios aplinkos ir bendruomenės pagalbos tinklą. Lietuvos vyskupų konferencijos socialinių reikalų tarybos pirmininkas, vyskupas Kęstutis Kėvalas
12.50–13.10 Bendruomeninės pagalbos atvejo pristatymas – Vilniaus arkivyskupijos Caritas vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“, vadovė ses. Jolita Matulaitytė
13.10–14.00 Diskusija. Dalyviai: Socialinio darbo tarybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė/Sūduvos VVG pirmininkė Reda Kneizevičienė
14.00–14.15 Apibendrinimas – doc. dr. Vincentas Vobolevičius, Lietuvos Caritas Tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas
14.15 Konferencijos pabaiga

DAUGIAU informacijos

Žymės: Caritas.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt