Laisvės kovotojų vyskupų ir kunigų minėjimas Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje

2018 vasario 15 17:30 - 2018 vasario 15 19:00

Vasario 15 d. 18 val. Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už vyskupus ir kunigus, paaukojusius gyvenimą už Lietuvos ir Bažnyčios laisvę. Šv. Mišių aukai vadovaus vysk. Jonas Kauneckas. Giedos Dievo Gailestingumo šventovės jaunimo ansamblis.

Prieš šv. Mišias, 17.30 val., prie Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios sienų bus uždegtos žvakutės – padėkos ir pagarbos ženklas. Rengėjai kviečia atsinešti savo žvakelę.

Jubiliejinės Vasario 16 dienos išvakarėse susirinkime pagerbti ir padėkoti Lietuvos vyskupams ir kunigams, kurie priešinosi Lietuvos okupacijai remdami ir stiprindami partizanus, nešdami kalinio dalią, kovos dvasia ir tiesa stiprindami tautiečius ištverti Sibiro kalėjimus bei tremtį, tiems, kurie žuvo, ir tiems, kurie tęsė šventą kovą dėl laisvės okupuotoje Tėvynėje: palaimintajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui, nužudytiems vyskupams Vincetui Borisevičiui ir Mečislovui Reiniui, vyskupui Pranciškui Ramanauskui, vyskupams tremtiniams Vincentui Sladkevičiui, Julijonui Steponavičiui, nepalaužiamiems laisvės kovotojams nužudytiems kunigams Juozui Zdebskiui ir Broniui Laurinavičiui, kunigams-politiniams kaliniams Alfonsui Svarinskui, Vincentui Vėlavičiui, Jonui Kastyčiui Matulioniui, Virgilijui Jaugeliui, kunigams Alfonsui Lipniūnui, Pranciškui Masilioniui, Jonui Lauriūnui, Karoliui Garuckui ir daugybei kitų.

Programa
17:30 val. Žvakučių uždegimas prie Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios sienų (Aušros Vartų g. 14)
18:00 val. Šv. Mišios

Rengėjai
Jaunimo sambūris „Pro Patria“
Studentų ateitininkų sąjunga, žurnalo „Ateitis“ redakcija
Laisvos visuomenės institutas

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt