200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Kun. V. Aliulio MIC atminimo vakaras Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Mišios Bernardinuose

2015 rugsėjo 29 17:00 - 2015 rugsėjo 29 20:00

2015 m. rugsėjo 29 d., antradienį, 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje rengiamas kun. Vaclovo Aliulio MIC atminimo vakaras. Renginyje pristatysime paskutines V. Aliulio parengtas knygas: „Nuo Betliejaus iki Romos su šventuoju Luku“ (išleido „Magnificat leidiniai“) ir „Vienuolis nenuorama: kunigo Prano Račiūno asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje“ (išleido Marijonų talkininkų centro leidykla).

Renginyje dalyvauja vysk. dr. Jonas Boruta SJ, doc. dr. Ingrida Gudauskienė, doc. dr. Dalia Čiočytė, doc. dr. Arūnas Streikus. Moderuoja dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

Po renginio, 19 val. – šv. Mišios Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje.

Žymės: Parapijoje, Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt