200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Kun. Jeronimo Petriko laidotuvių šv. Mišios Kaltanėnuose

2016 liepos 18 12:00 - 2016 liepos 18 14:00

Liepos 18 d., pirmadienį, 12 val. Kaltanėnų Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčioje bus aukojamos a. a. kun. Jeronimo Petriko laidotuvių šv. Mišios. Velionis bus palaidotas Kaltanėnų bažnyčios šventoriuje.

Kaltanėnų klebonas kun. Jeronimas Petrikas mirė liepos 14 d., eidamas 79-uosius metus.

Viešpaties pasišauktas šiais ypatingojo Jubiliejaus metais, teįžengia pro Gailestingumo vartus į amžinuosius namus danguje…

Žymės: Parapijoje, Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt