200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Konferencija apie Vašingtono Šiluvos Dievo Motinos koplyčią Vilniuje

2016 lapkričio 10 17:00 - 2016 lapkričio 10 18:00

Lapkričio 10 d., ketvirtadienį, 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks konferencija Vašingtono Šiluvos Dievo Motinos koplyčios 50 metų sukakties proga. Konferencijoje žymūs dvasininkai pristatys šventovės istoriją ir pamaldumo tradiciją. Vakaro metu gros styginių kvartetas „Archi Quartett“. Renginys nemokamas.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas tars konferencijos sveikinimo žodį ir pasidalins prisiminimais apie savo gimtojo miesto Vašingtono lietuvių šventovę. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ kalbės apie Vašingtono Šiluvos koplyčios 50 metų jubiliejaus šventimą ir ryšį su Šiluvos bazilika. Mons. Rolandas Makrickas, remdamasis Vašingtono Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikos ir Čikagos Lituanistikos tyrimų ir studijų centro archyvų medžiaga, pristatys koplyčios kūrimosi istoriją ir joje dirbusius menininkus. Menotyrininkė dr. Neringa Markauskaitė aptars koplyčios ikonografinę programą.

Prieš penkis dešimtmečius atsiradus galimybei JAV katalikų nacionalinėje šventovėje įrengti lietuvišką koplyčią, Amerikos ir Kanados lietuviai surinko įspūdingą 325 tūkst. dolerių sumą. Įrengti koplyčią buvo pakviesti garsiausi Amerikoje tuo metu gyvenę lietuviai dailininkai. Marijos apsireiškimo Šiluvoje koplyčią 1966 m. rugsėjo 3 d. konsekravo vyskupas Vincentas Brizgys. Kitą dieną Mišias koplyčioje aukojo Vašingtono arkivyskupas Patrickas Aloysius O’Boyle’as. Šventėje dalyvavo trys lietuviai vyskupai, šeši amerikiečiai vyskupai, šimtas lietuvių kunigų ir apie 6 tūkst. lietuvių pasauliečių. Iškilmės dalyvius laišku pasveikino ir apaštališkąjį palaiminimą suteikė popiežius Paulius VI.

Daugiau informacijos: 
tel.: (8 5) 2697800 ir (8 5) 2697803, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt, www.bpmuziejus.lt

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt