200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Knygų „Antakalnio Jėzus“ ir „Susimąstęs Kristus“ pristatymas Bažnytinio paveldo muziejuje

2017 lapkričio 16 17:00 - 2017 lapkričio 16 18:00

2017 m. lapkričio 16 d., ketvirtadienį, 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks knygų „Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“ ir „Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“ pristatymas.

Renginyje dalyvaus knygų autorės, menotyrininkės dr. Regimanta Stankevičienė ir dr. Gabija Surdokaitė-Vitienė, taip pat Bažnyčios ir kultūros istorikas dr. Liudas Jovaiša, dailės istorikės dr. Dalia Vasiliūnienė ir dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius lic. kun. Kęstutis Smilgevičius. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Dr. Regimantos Stankevičienės monografijoje „Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“ aptariamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų dailėje nuo XVIII a. pr. pamėgtas Kristaus atvaizdas, įvardijamas Jėzumi Nazariečiu. Jis buvo kuriamas pagal stebuklingą šio pavadinimo rengiamąją skulptūrą iš Švč. Trejybės (trinitorių) ordino bažnyčios Madride. Jėzaus Nazariečio statulų ir paveikslų išliko dabartinės Lietuvos, Baltarusijos, kai kurių Lenkijos ir Latvijos regionų katalikų šventovėse, muziejuose ir privačiuose rinkiniuose. To priežastis – Vilniuje, Antakalnio trinitorių koplyčioje, o vėliau bažnyčioje nuo 1700 m. stovėjusi rengiamoji skulptūra, garsėjusi visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir už jos ribų. Knygoje pristatomas Madrido pirmavaizdis, Antakalnio Jėzus ir jo bažnyčia, kitos Lietuvos ir Lenkijos trinitorių Jėzaus Nazariečio statulos ir šiuos atvaizdus ordine bei kitose mūsų senosios valstybės katalikų šventovėse lydėjusios pamaldumo Išganytojui tradicijos.

Dr. Gabijos Surdokaitės-Vitienės knygoje „Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“ pristatomas Rūpintojėlis – vienas svarbiausių atvaizdų XX a. Lietuvoje. Liaudies meistrų drožtos Rūpintojėlio skulptūrėlės laikomos Lietuvos simboliu, jos dažniausiai pasirenkamos norint oficialiai ar viešai reprezentuoti šalį. Vieniems lietuviams jis – tautos ar lietuvio charakterio simbolis, kitiems – mažytė liaudies meistro drožta skulptūrėlė, treti tvirtintų, kad jis yra šeimos užtarėjas, globėjas, dar kiti – kad tai parimęs senelis, pagonių dievas. Tačiau pirmiausia tai religinis atvaizdas, išreiškiantis vieną iš Kristaus kančios epizodų. Knygos skaitytojui pateikiama Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo mozaika – iš mažų fragmentų lipdoma jo kūrimo ir sampratos istorija, kuri, nepaisant svarbos ir aktualumo, Lietuvoje vis dar yra menkai žinoma.

DAUGIAU informacijos www.bpmuziejus.lt

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt