200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Kardinolo A. J. Bačkio vyskupiškos tarnystės 30-ties metų sukakties minėjimas

2018 spalio 4 19:00 - 2018 spalio 4 21:00

Š. m. spalio 4 d. sukanka 30 metų, kai šv. Jonas Paulius II  pašventino J.Em. Kardinolą Audrį Juozą Bačkį vyskupu.

 Šiai gražiai progai paminėti Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje 19 val. J.Em. Kardinolas aukos padėkos šv. Mišias.

 Po jų – agapė parapijos namuose.

Žymės: .

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt