200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Gavėnios šeštadieniai Vilniaus arkikatedroje: arkivysk. M. Reinys

2017 kovo 18 16:50 - 2017 kovo 18 18:30

Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje gavėnios šeštadieniais vyks rekolekcijos.

Programa
16:50 Malda
17.00 Konferencija
17:30 Iškilmingos šv. Mišios
18:30 Šv. Mišios

Kovo 4 d. konferencija apie šv. Kazimierą. Kalbės kun. Kęstutis Smilgevičius.
Kovo 11 d. konferencija apie pal. Jurgį Matulaitį MIC. Kalbės kun. Vytautas Brilius.
Kovo 18 d. konferencija apie D. t. Mečislovą Reinį. Kalbės diak. Renatas Švenčionis.
Kovo 25 d. konferencija apie D. t. Adelę Dirsytę. Kalbės kun. Andrius Končius.
Balandžio 1 d. konferencija apie garb. Teofilių Matulionį. Kalbės kun. Mindaugas Sabonis.
Balandžio 8 d. konferencija apie D. t. Vincentą Borisevičių. Kalbės kan. Andriejus Sabaliauskas.

Kovo 24 d., penktadienį, „24 valandos Viešpačiui“. 19 val. Švč. Sakramento adoracija ir susitaikymo pamaldos. Išpažinčių bus klausoma visą parą nuo 03-24 19 val. iki 03-25 19 val.

Daugiau informacijos paveikslėlyje ir www.katedra.lt.

Žymės: Parapijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt