200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Galimybė susipažinti su Išganytojo bažnyčia

2015 lapkričio 29 14:00 - 2015 lapkričio 29 16:00

Šv. Jono broliai ir Vilniaus gidai kviečia susipažinti su Išganytojo bažnyčia ir šv. Jono Teologo kongregacijos vienuolynu Vilniuje. Nemokamų ekskursijų metu aplankysime ne tik bažnyčią bet ir atstatomus Sapiegų rūmus barokinį parką, susitiksime su broliais.

Plakatas

Aukos bus skiriamos bažnyčios restauravimo darbams.

Renkamės lapkričio 29 d. 14 val. Išganytojo bažnyčioje Vilniuje Antakalnio g. 27.

ATRASK SAPIEGŲ GIMINĖS PALIKIMĄ ANTAKALNYJE

2015 m. lapkričio 29 d. (sekmadienį) 14 val. Vilniaus gidai kviečia į ekskursiją „Atrask Sapiegų palikimą Antakalnyje“, kurios metu bus galima aplankyti Sapiegų rūmus, sodą ir Išganytojo bažnyčią.

Vilniaus gidai vėl kviečia susipažinti su išskirtiniu Vilniaus paveldu ir prisidėti prie jo atnaujinimo darbų. 2009 metais, kai Vilnius buvo skelbiamas Europos sostine, gidai rengė akciją norėdami atkreipti dėmesį į Šv. Onos bažnyčios restauracijos problemas. Dar po metų panaši akcija buvo organizuojama siekiant paremti Bazilijonų bažnyčios restauravimo darbus. Akcijų metu surinktos aukos buvo skirtos bažnyčių remonto darbams. Šį kartą nemokamų ekskursijų metu Vilniaus gidai siūlo aplankyti Sapiegų rūmus, sodą ir Išganytojo bažnyčią. Ekskursijų metu surinktos lėšos bus skiriamos Vilniaus Išganytojo bažnyčios restauravimo darbams.

Vilniaus Išganytojo bažnyčia Antakalnyje – ne visiems žinomas, bet brangus ir vienintelis išlikusių barokinių Sapiegų rūmų ansamblio perlas Lietuvoje. Garsios didikų šeimos rezidencija buvo pastatyta Antakalnio kalvų papėdėje, o rūmai, parkas ir bažnyčia sudarė originalų ir vienintelį mišrios paskirties brandaus baroko stiliaus ansamblį Lietuvoje.

XVII a pab. Lietuvos didysis etmonas Kazimieras Jonas Povilas Sapiega (dokumentuose dažniausiai vadinęsis Jonu Kazimieru) pakvietė į Vilnių Trinitorių ordino vienuolius. Pirmieji 1693 m. pasirodę vienuoliai buvo ispanai iš pradžių apsistoję Sapiegų rūmuose. Po metų K. J. P. Sapiega savo rezidencijos teritorijoje pradėjo statyti jiems vienuolyną, į kurį palaipsniui vienuoliai ir persikėlė.

1696 m. buvo gautas Vilniaus vyskupo leidimas padėti kertinį akmenį vienuolyno bažnyčios statybai. Tuo metu Šv. Petro Povilo bažnyčioje dirbusiam ir jau spėjusiam pagarsėti skulptoriui P. Perčiui buvo pavesta suprojektuoti, pastatyti ir išdekoruoti bažnyčią, kuri savo puošnumu turėjo pralenkti visas kitas. Praėjus septyneriems metams po to, kai trinitoriai įsikūrė Vilniuje, iš Ispanijos buvo atgabenta  Jėzaus Nazariečio skulptūra. Ji buvo pagaminta Romoje pagal garsią Jėzaus Nazariečio skulptūrą, kurią iš maurų rankų kartu su belaisviais išpirko trinitoriai. Po šešiolikos metų bažnyčią vainikavo kupolas apkaltas švinu. Užbaigus dekoravimo darbus, bažnyčia darniai derėjo su barokinių Sapiegų rūmų ir parko ansambliu. Pradžioje bažnyčia gavo Švč. Jėzaus Atpirkėjo Išgelbėtojo titulą, tačiau Vilniaus gyventojai ją vadino Viešpaties Jėzaus vardu. Tai buvo pirmoji trinitorių bažnyčia LDK teritorijoje. Ordino vienuoliai šioje vietoje pragyveno 170 metų.

Po 1864 m. sukilimo, carinei valdžiai panaikinus vienuolyną, bažnyčia buvo nuniokota ir paversta Šv. Mykolo Arkangelo cerkve. Tarpukario laikotarpiu vienuolyno pastatai ir bažnyčia restauruoti ir pritaikyti gydymo įstaigos tikslams. Čia veikė Lenkijos kariuomenės ligoninė, Universiteto klinikos. Po Antrojo pasaulinio karo vėl prasidėjo bažnyčios ir vienuolyno niokojimas, kuris tęsėsi beveik pusę amžiaus. Sovietmečiu bažnyčioje buvo įkurtas karinės intendatūros sandėlis.

1993 m. vienuolyno ansamblis vėl atnaujintas ir jame pradėjo veikti Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija. Po metų ansamblis tyliai šventė savo 300-ąjį gimtadienį.

Nuo 2000 m. buvusiame Trinitorių vienuolyne įsikūrė Šv. Jono Teologo kongregacijos vienuoliai iš Pracūzijos. Tais pačiais metais atnaujintas vienuolynas.  2015 m. Šv. Jono kongregacijos brolių rūpesčiu pradėti bažnyčios restauravimo darbai, reikalauja nemažai lėšų.

Taigi Vilniaus gidai šiais metais kviečia susipažinti su unikaliu Sapiegų palikimu. Nemokamų ekskursijų dalyviai galės aplankyti ne tik Išganytojo bažnyčią ir Trinitorių vienuolyną, kuriame šiandien įsikūrę Šv. Jono broliai, bet ir Sapiegų parką bei barokinius rūmus, susipažinti su Šv. Jono brolių gyvenimu, pasivaišinti arbata. Mažųjų lankytojų lauks darbelių grupė, kurios metu bus galima pagaminti Advento vainiką ir suteikti naujų spalvų Sapiegų šeimos herbui. Ekskursijos metu surinktos paaukotos lėšos bus skirtos Išganytojo bažnyčios restauravimo darbams.

Kviečiame visus, neabejingus kultūros paveldui, susipažinti su unikaliu Vilniaus palikimu!

Susitikimo laikas: 2015 m. lapkričio 29 d. (sekmadienis) 14 val.

Susitikimo vieta: (Vilniaus Išganytojo bažnyčia, Antakalnio g. 27).

br. Jurek

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt