200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Gailestingumo novena Išganytojo bažnyčioje Vilniuje

2016 kovo 25 0:00 - 2016 balandžio 3 0:00

Gailestingumo novenos pamaldų laiko Išganytojo bažnyčioje lankstinuką galite parsisiųsti čia.

 

Didysis penktadienis, kovo 25 d. Pirmoji novenos diena

Už visus žmones prašant tikėjimo ir meilės Dievui malonės. Taip pat už tuos žmones, su kuriais man sunku bendrauti (pagal „Šv. Faustinos dienoraštį“, 1210).

9.15 Kryžiaus kelias. Pradžia Verkių gatvėje prie Trinapolio bažnyčios.

16.00 Viešpaties Kančios pamaldos. Po pamaldų – Gailestingumo vainikėlis.

17.30-19.30 Klausoma išpažinčių.

Didysis šeštadienis, kovo 26 d.

Už kunigus ir vienuolius bei vienuoles. Taip pat už mūsų parapiją ar bendruomenę (pagal 1212).

12.00 Maisto pašventinimas ir Gailestingumo vainikėlis.

16.00-18.00 Klausoma išpažinčių

22.00 Velyknakčio šv. Mišios. Kviečiame atsinešti po žvakę.

Velykų sekmadienis, kovo 27 d., – VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

Už mano šeimos narius ir už visus tikinčiuosius (pagal 1214).

6.30 Šv. Marijos Magdalietės procesija

10.00 ir 12.00 Velykų šv. Mišios

Velykų oktavos pirmadienis, kovo 28 d. 

Už netikinčius ir mano aplinkoje esančius žmones, kurie nebesimeldžia (pagal 1216).

12.00 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių – piligriminė eisena į šv. Faustinos namelį, kur bus kalbamas Gailestingumo vainikėlis.

Velykų oktavos antradienis, kovo 29 d. 

Už tuos, kurie tyčiojasi iš Jėzaus ir niekina Bažnyčios mokymą (pagal 1218).

17.30 Klausoma išpažinčių

18.30 Šv. Mišios. Po šv. Mišių – filmas „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija“.

Velykų oktavos trečiadienis, kovo 30 d. 

Už vaikus ir jaunimą, kad savo gyvenimu šlovintų Dievą (pagal 1220).

18.30 Šv. Mišios. Po šv. Mišių – kun. Vladimiro Solovej paskaita „Apie tikrą ir tariamą gailestingumą: teologinė ir filosofinė perspektyva“.

Velykų oktavos ketvirtadienis, kovo 31 d. 

Už visus tuos, kurie skelbia ir šlovina Dievo gailestingumą (pagal 1224).

18.30 Šv. Mišios

Velykų oktavos penktadienis, balandžio 1 d. 

Už skaistyklos sielas ir už tuos mirusiuosius, už kuriuos niekas nebesimeldžia (pagal 1226).

18.30 šv. Mišios

Velykų oktavos šeštadienis, balandžio 2 d. 

Už visus, kurie nebesidomi Dievu ir Jo įsakymais arba pamiršo Dievą ir Jo meilę (pagal 1228).

11.30 Šv. Mišios

21.00 Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę

Dievo Gailestingumo sekmadienis, balandžio 3 d. 

10.00 ir 12.00 Šv. Mišios.

 

Visos Gailestingumo novenos metu po šv. Mišių Išganytojo bažnyčioje bus kalbamas Gailestingumo vainikėlis.

Žymės: Parapijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt