200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

„Gailestingumo darbai sielai“ Gailestingumo jubiliejaus gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkikatedroje

2016 vasario 27 16:50 - 2016 vasario 27 18:30

Kiekvieną jubiliejinių Gailestingumo metų gavėnios šeštadienį Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje vyks gavėnios rekolekcijos.

Vasario 27 d. rekolekcijų programa:

16.50 val. Giesmė ir Gailestingumo jubiliejaus malda

17.00 val. Konferencija: „Gailestingumo darbai sielai: …pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukęsti, melstis už gyvus ir mirusius“ – Kauno arkikatedros bazilikos administratorius kun. Evaldas Vitulskis

17.30 val. Iškilmingos šv. Mišios

18.30 val. Šv. Mišios

 

Kitų šeštadienių temos:

Kovo 5 d. „Kaip gerai atlikti išpažintį?“ Telšių katedros administratorius kun. dr. Darius Trijonis

Kovo 12 d. „Gailestingumo darbai kūnui: išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, vargšą aprengti…“ Šiaulių katedros klebonas bažn. t. lic. Egidijus Venckus

Kovo 19 d. „Gailestingumo darbai kūnui: …keleivį priglausti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti, mirusį palaidoti“ Vilkaviškio katedros klebonas dek. prel. kan. Vytautas Gustaitis

 

Kovo 4 d. Šv. Kazimieras

Šv. Mišios 8.00, 10.00 (vaikams), 12.30, 17.30 val.

19.00 val. „24 valandos Viešpačiui“ Švč. Sakramento adoracija ir susitaikymo pamaldos. Išpažinčių bus klausoma visą parą

 

Kovo 23 d. Didysis Trečiadienis

Išpažinčių klausoma nuo 16 val.

17 val. Katechezė apie išpažintį. Vyskupas Arūnas Poniškaitis

Šv. Mišios 17.30 val. ir 18.30 val.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt