200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Doc. dr. Beno Ulevičiaus paskaita „Žmogaus stebuklas“ Vilniuje

2019 spalio 2 18:15 - 2019 spalio 2 20:15

Šeimos ir asmens saviugdos centro„Bendrakeleiviai“ „Pažinimų studijoje“ – doc. dr. Beno Ulevičiaus trijų paskaitų ciklas „Tikėjimo ir kasdienybės sankirtos“

Antroji paskaita „Žmogaus stebuklas“ vyks spalio 2 d. 18.15–20.15 val. ŠASC „Bendrakeleiviai“, Didžioji g. 34, Vilnius. Registracija

Kas yra žmogus? Koks žmogaus santykis su kūrinija, savimi ir Dievu? Ką reiškia skleistis tikrojo žmogiškumo kryptimi?

Krikščioniškoji tikėjimo tradicija teigia, kad žmogus yra kūrinijos viršūnė, visos visatos susitikimo vieta, gėrio ir blogio grumtynių aikštelė. Galingas ir silpnas, protingas ir neišmanus, šventas ir nuodėmingas, žmogus pats sau yra mįslė, paslaptis ir uždavinys. Paskaitoje nersime į žmogaus slėpinį.

Daugiau informacijos: www.bendrakeleiviai.lt 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt