200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Doc. dr. Beno Ulevičiaus paskaita „Kristaus didumas ir mažumas manyje: esu daugiau nei įsivaizdavau“ Vilniuje

2019 spalio 9 18:15 - 2019 spalio 9 20:15

Šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ „Pažinimų studijoje“ – doc. dr. Beno Ulevičiaus trijų paskaitų ciklas „Tikėjimo ir kasdienybės sankirtos“.

Trečioji paskaita „Kristaus didumas ir mažumas manyje: esu daugiau nei įsivaizdavau“ vyks saplio 9 d. 18.15–20.15 val. ŠASC „Bendrakeleiviai“, Didžioji g. 34, Vilnius. Registracija

Kaip Kristaus žygdarbis keičia mūsų galimybes mūsų kasdienybėje?

Jau du tūkstančius metų krikščionys apmąsto Kristaus slėpinį. Jis  – Dievas ir žmogus, Dievo Sūnus ir Adomo sūnus, pilnatvė ir niekuma, už visa ką didesnis ir mažesnis. Krikščioniškoji ikonografija apie tai kalba vaizdais, teologija – žodžiais, šventieji – savo gyvenimu. Pasak apaštalo Pauliaus, „mūsų gyvenimas paslėptas Kristuje“ ir „Kristus gyvena mumyse“. Ką tai reiškia mums? Kaip gyventi tokiu visa aprėpiančiu Kristumi? Kuo tampame kaip Kristaus broliai ir seserys?

Paskaitoje kalbėsime apie Kristaus žygdarbį, Įsikūnijimą, kryžių, pergalę prieš mirtį.

Doc. dr. Benas Ulevičius yra Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto docentas, šio fakulteto dekanas. Jis dėstė teologiją Creightono universitete JAV, yra tarptautinės teologų bendrijos European Theology narys, dalyvavo katalikiškos misijų organizacijos „Renewal Ministries“ misijose JAV, Kanadoje, Afrikoje ir Azijoje. Religijos mokslų žurnalo „Soter“ redkolegijos narys, žurnalo „New Diaconal Review“ redkolegijos narys.

Daugiau informacijos: www.bendrakeleiviai.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt