200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Dievo tarno arkivysk. Mečislovo Reinio mirties metinės

2016 lapkričio 8 0:00

1953 m. lapkričio 8 d. Vladimiro kalėjime, Rusijoje, mirė Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys, kuriam meldžiame Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Dievo tarno arkivysk. Mečislovo Reinio beatifikacijos byla buvo pradėta 1998 metais. Vladimiro kalėjime kartu kalėjęs Vokiečių užsienio reikalų ministerijos tarėjas dr. Gotthold Starke apie Reinį sakė: „Jo laikysena yra tikrai Bažnyčios šventojo laikysena. … Jo autoritetas sklido pro kalėjimo sienas iš vienos griežtai izoliuotos celės – kiton. Aš pats daug gavau iš šios prakilnios asmenybės, kurioje jungėsi tvirtas tikėjimas, didelis mokslas, krikščioniškoji meilė ir nusižeminimas.“

Kviečiame melsti Dievo tarno arkivysk. M. Reinio užtarimo ir jo paskelbimo palaimintuoju. Daugiau apie šį Vilniaus arkivyskupijoje dirbusį ganytoją galite rasti čia: http://www.vilnensis.lt/apie-arkivyskupija/asmenybes/dievo-tarnas-mecislovas-reinys/

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt