200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Bažnytinio paveldo muziejuje pristatoma knyga apie vargondirbystę

2015 birželio 2 17:00 - 2015 birželio 2 18:00

Birželio 2 d., antradienį, 17 val. – Girėno Povilionio knygos „Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ pristatymas. Renginio diskusiją moderuos istorikas dr. Liudas Jovaiša. Dalyvaus: dr. Girėnas Povilionis, dr. Mindaugas Paknys, dr. Regimanta Stankevičienė, vargonais gros Balys Vaitkus.
Tai pirma išsami monografija apie plačioje LDK teritorijoje pasklidusį barokinių vargonų paveldą, jo istoriją, vargonus kūrusius meistrus, savarankiškos vargondirbystės mokyklos reiškinį.
Lietuvos vargonų istorijoje vieną ryškiausių vaidmenų atlikęs LDK vargonų statybos istorijos šimtmetis, XVIII a. II p.–XIX a. I p., ilgą laiką buvo tiriamas kaip sudėtinė Prūsijos vargondirbystės tradicijų dalis, neatskiriama nuo Karaliaučiaus vargonų meistrų palikimo. Tačiau šioje monografijoje, pasitelkus archyvines žinias, faktus bei įvairiaaspekčių tyrimų argumentus, atskleidžiama, jog mūsų krašte prieš pora šimtmečių susiformavo originali vietos vargonų statybos tradicija su gausia meistrų, jų pameistrių ir sekėjų grupe. Šis reiškinys šiandien įvardijamas kaip savarankiška Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla.
Pirmasis vargonų paminėjimas Lietuvos rašytiniuose šaltiniuose 1408 metais – tarsi atspirties taškas, nuo kurio knygos autorius leidžiasi į vargondirbystės tradicijos mūsų krašte apžvalgą, tyrimų geografijoje peržengiant dabartinės Lietuvos ribas ir apimant dalį Latvijos, Lenkijos ir Baltarusijos teritorijų. Susisteminta archyvinė informacija apie XVI–XIX a. Lietuvoje vargonus stačiusius meistrus, išgryninti Vilniaus vargondirbystės mokyklos kūrimosi bei įsitvirtinimo aspektai leidžia įvardyti originalius vargonų puošybos ir instrumento (dispozicijos, atskirų registrų) bruožus, atlikti tipinių Vilniaus mokyklos vargonų prospektų klasifikaciją ar iš naujo atversti VDA bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriuje saugomo XVIII a. rankraščio pageltusius puslapius su unikaliais vargonų projektų eskizais.
Visa tai padeda spręsti didingų Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios ir Vilniaus arkikatedros vargonų autorystės galvosūkį, o Lietuvos vargonų istorijoje didžiosiomis raidėmis įrašyti Vilniuje gyvenusio ir kūrusio vargondirbio Nicolauso Jantzono pavardę.
Renginys nemokamas.

 

Žymės: .

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt