200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Aušros Vartų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai, 2016

2016 lapkričio 12 0:00 - 2016 lapkričio 20 0:00

AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDAI

MOTINA GAILESTINGUMO

2016 m. lapkričio 13–20 d.

„Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 40)

PROGRAMA

Kiekvienos atlaidų dienos programa:
06.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
08.00 val. – Novena ir malda už kunigus Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
08.00 val. – Švč. M. Marijos valandos bažnyčioje (lenkų k.)
09.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
10.30 val. – Rožinio malda bažnyčioje (lietuvių k.)
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (užsienio k.)
18.00 val. – Akatistas (giesmė Švč. M. Marijai) Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)

Šeštadienis, lapkričio 12 d. – Atlaidų išvakarės
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių ir lenkų kalbomis)
17.00 val. – Malda už Vilniaus miestą (lietuvių ir lenkų kalbomis)
18.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje – Mons. K. Latoža (lietuvių ir lenkų kalbomis). Gieda Vilniaus šv. Teresės parapijos chorai

SEKMADIENIS, lapkričio 13 d. Marijos legiono ir Gyvojo Rožinio diena
Nuoskaudas nukęsti, Ligonį aplankyti
Talkina Vilniaus II dekanatas

08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje – kun. V. Kaknevičius. Gieda Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos choras. Vad. A. Glovickis
11.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje prie atviro lango – Jo Em. Kard. A. J. Bačkis. Gieda Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos choras „LANGAS“. Vad. R. Kriaucevičiūtė
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už Marijos legiono ir Gyvojo Rožinio narius – kun. J. Sasnauskas. Gieda Vilniaus arkikatedros bazilikos choras „SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS“. Vad. D. Juozėnas

Pirmadienis, lapkričio 14 d. Caritas, Gailestingumo darbuotojų ir savanorių diena
Nuliūdusį paguosti, Vargšą aprengti
Talkina Švenčionių ir Ignalinos dekanatai

08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje – kun. V. Kaknevičius.
Gieda Beižionių šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos trio. Vad. J. Ališauskienė
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už Kauno arkivyskupiją – arkivysk. L. Virbalas.
Gieda Kauno arkikatedros bazilikos Sumos choras „CANTATE“. Vad. M. Šikšnius
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už Caritas bendruomenę, Gailestingumo darbuotojus ir savanorius – arkivysk. G. Grušas
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (ukrainiečių k.) – kun. P. P. Jachimec
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje – kun. E. Merkys.
Gieda Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimos Karalienės parapijos choras. Vad. A. Kazlauskaitė

Antradienis, lapkričio 15 d. Kariuomenės ir policijos diena
Įžeidimus atleisti, Keleivį priglausti
Talkina Šalčininkų ir Varėnos dekanatai

08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje – kun. V. Kaknevičius. Gieda L. Vaitkūnaitė ir U. Adomaitytė
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už Telšių vyskupiją – vysk. J. Boruta. Gieda Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos liaudies giesmių ansamblis, vadas V. Budreckis
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už Lietuvos kariuomenę ir policiją – arkivysk. G. Grušas. Gieda Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „AIDAS“. Vad. T. Šumskas
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (italų k.) – kun. A. Barelli
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje – kun. A. Kazlauskas. Gieda Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos choras. Vad. L. Petruškevičienė
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje

Trečiadienis, lapkričio 16 d. Kunigų, pašvęstojo gyvenimo, klierikų ir žiniasklaidos diena
Pikta darantį sudrausti, Kalinį sušelpti
Talkina Trakų dekanatas

08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje – kun. V. Kaknevičius. Gieda Videniškių Šv. Lauryno parapijos choras. Vad. R. Paurienė
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už Vilniaus arkivyskupiją – arkivysk. G. Grušas ir kunigai. Gieda Vilniaus „ĄŽUOLIUKO“ muzikos mokyklos jaunučių choras. Vad. E. Narmontienė
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už Kaišiadorių vyskupiją – vysk. J. Matulaitis. Gieda Širvintų šv. Arkangelo Mykolo parapijos choras. Vad. S. Kirtiklis
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (anglų k.) – kun. J. F. Peternal
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už žiniasklaidos darbuotojus. Meldžiasi Lietuvos seminaristai – arkivysk. S. Tamkevičius. Gieda Grigiškių Šventosios Dvasios parapijos choras. Vad. E. Barkovskij

Ketvirtadienis, lapkričio 17 d. Vaikų, mokytojų, katechetų, politikų ir valstybės tarnautojų diena
Nemokantį pamokyti, Išalkusį pavalgydinti
Talkina Vilniaus Kalvarijų dekanatas

08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje – kun. V. Kaknevičius. Gieda Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos choras „Šventojo Pranciškaus paukšteliai“. Vad. R. Kriaucevičiūtė
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už Šiaulių vyskupiją – vysk. E. Bartulis. Gieda Šiaulių šv. Jurgio parapijos Sumos choras. Vad. K. Sabaliauskienė
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už vaikus, mokytojus ir katechetus – kun. V. Česnulevičius. Gieda Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos vaikų choras. Vad. D. Savickaitė
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (ispanų k.) – mons. A. Lavin
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už valstybės tarnautojus ir politikus – arkivysk. G. Grušas. Gieda Vilniaus arkikatedros bazilikos Jaunimo choras. Vad. V. Savickaitė

Penktadienis, lapkričio 18 d. Ligonių, hospiso, šeimų ir išeivijos diena
Melstis už gyvus ir mirusius, Mirusį palaidoti
Talkina Naujosios Vilnios dekanatas

08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje – kun. V. Kaknevičius. Gieda Moncevičių šeima. Vad. V. Moncevičiūtė
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už Panevėžio vyskupiją – vysk. L. Vodopjanovas. Gieda Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos choras. Vad. V. Morkūnienė
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių ir lenkų kalbomis). Už ligonius, gydytojus ir slaugytojus – vysk. J. Kauneckas. Gieda Linkmenų Švč. Trejybės parapijos choras. Vad. J. Jurgelevičiūtė
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (prancūzų k.) – kun. P.-J. Bouts
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už šeimas ir išeiviją – kun. A. Saulaitis. Gieda Vilniaus šv. Juozapo parapijos vokalinis ansamblis. Vad. P. Grigonis

Šeštadienis, lapkričio 19 d. Jaunimo, ateitininkų diena 
Abejojančiam patarti, Ištroškusį pagirdyti
Talkina Vilniaus I dekanatas

08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje – kun. V. Kaknevičius. Gieda Garliavos Švč. Trejybės parapijos ansamblis „CANTORES AGNI“. Vad. S. Jašauskytė
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už Vilkaviškio vyskupiją – vysk. R. Norvila. Gieda Vilkaviškio Katedros Sumos choras. Vad. S. Bieliūnas
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (baltarusių k.) – arkivysk. T. Kondrusevičius
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje. Už ateitininkus ir jaunimą – vysk. A. Poniškaitis. Gieda Vilniaus arkivyskupijos jaunimo jungtinis šlovintųjų choras
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje

SEKMADIENIS, lapkričio 20 d. „Nes jo Gailestingumas amžinas“ (Ps 136)
Pagrindinė atlaidų diena
Jubiliejinių Gailestingumo metų uždarymas

08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje – kun. V. Kaknevičius. Gieda Grigališkojo choralo ansamblis „VOX CLARA“. Vad. Š. Visockis
11.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje prie atviro lango. Aukoja Lietuvos vyskupai
Gieda Vilniaus jėzuitų gimnazijos jaunimo mišrus choras „KRANTAS“. Vad. L. Abaris
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje – kun. K. Palikša. Gieda Vilniaus arkikatedros bazilikos Didysis choras. Vad. R. Songaila

DĖMESIO!
Koplyčia uždaryta:
Lapkričio 13 d. ir 20 d. nuo 9.30 val. iki 14.30 val.
Lapkričio 16 d. nuo 10.00 val. iki 11.00 val.

Kavinė „KANA“ (bažnyčios kriptoje)

Atlaidų metu atidaryta kasdien nuo 10.00 val. iki 19.00 val.

Atvykę į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidus galėsite ne tik dvasiškai atsigauti dalyvaudami šv. Mišiose, bet ir maloniai pabendrauti su savo giminaičiais draugais ar kaimynais Kanos kavinėje, kuri bus atvėrusi duris šv. Teresės bažnyčios kriptoje. Kanos kavinėje taip pat vyks įvairūs kultūriniai renginiai lenkų ir lietuvių kalbomis.

Kultūrinė programa:

Lapkričio 14 d. (pirmadienis)
Kavinėje Kana vyks Vilniaus Carito organizuojami renginiai.

Lapkričio 15 d. (antradienis)
16:30 val. – 17:30 val. Angelų sargų choro koncertas ir policijos kapeliono kun. A. Toliato knygos Dievo ir žmogaus metai pristatymas policijos pareigūnams ir visiems tikintiesiems.

Lapkričio 16 d. (trečiadienis)
16:30 val. – 17:30 val. Vokalinio merginų ansamblio In Campo Aperto giesmių koncertas.

Lapkričio 17 d. (ketvirtadienis)
16:30 val. – 17:30 val. Renginys vaikams Gailestingumo darbų akcijos pristatymas.

Lapkričio 18 d. (penktadienis)
12:30 val. iki 14:00 val. paskaita  „Ligonis ir liga tai dovana“, lektorė Hospiso projektų koordinatorė A. Taločkaitė.
16:30 val. – 17:30 val. paskaita  „Ligonis ir liga tai dovana“,  lektorė Hospiso projektų koordinatorė A. Taločkaitė.
Šią dieną po kiekvienų šv. Mišių lauke jūsų lauks Hospiso savanoriai, kurie priims aukas Hospiso veiklai.

Lapkričio 19 d. (šeštadienis)
12:30 val. iki 14:00 val. Spektaklis apie Kiarą Lučę Badano.

www.ausrosvartai.lt

Žymės: Parapijoje, Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt