200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Aušros Vartų atlaidų kunigų ir klierikų diena, kviečiamos ir maldos už kunigus grupelės

2015 lapkričio 18 8:00 - 2015 lapkričio 18 14:00

Lapkričio 18-oji – kunigų ir klierikų diena Aušros Vartų atlaiduose.

Visa atlaidų programa: www.ausrosvartai.lt.

 

Maldos už kunigus judėjimo grupėms ir norintiems įsitraukti:

Mieli Maldos už kunigus grupelių Dalyviai,

Kviečiame Jus į Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus.

2015 m. lapkričio 18 d. 11 val. Vilniaus arkivysk. Gintaras Grušas, kard. Audrys Juozas Bačkis, vysk. augz. Arūnas Poniškaitis ir arkivyskupijos kunigai Vilniaus šv. Teresės bažnyčioje aukos šv. Mišias už kunigus. Kviečiame Jus visus atvykti ir vienoje dvasioje garbinti Viešpatį bei melsti Dievo Motinos globos mūsų Vyskupams ir kunigams.

Melstis už kunigus pradedame 10.30.

Šv. Mišios 11.00 val..

Po šv. Mišių visų laukiame užsukant į agapę Šv. Teresės bažnyčios kriptoje – susipažinti, pasivaišinti, pabūti drauge.
Daugiau informacijos www.facebook.com/malda.uz.kunigus

Žymės: Parapijoje, Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt