200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Atlaidai Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje

2016 liepos 24 9:00 - 2016 liepos 26 18:30

Vilniaus Šv. Onos bažnyčios bendruomenė liepos 24 d., sekmadienį, kviečia į šv. Onos atlaidus.

Liepos 24 d., sekmadienis – pagrindinė atlaidų diena
9.00 Šv. Mišios. Mišias aukos bažnyčios rektorius mons. Ž. Vabuolas, pamokslą sakys kun. Rolandas Taučius OFM, giedos bendruomenės senjorų choras, vad. I. Petrošius
11.00 Iškilmingos šv. Mišios. Mišias aukos ir pamokslą sakys kun. Rolandas Taučius OFM, giedos moterų choras „Liepos“, vad. A. Zupkauskienė
Po 11 val. šv. Mišių vyks agapė bažnyčios kiemelyje (kairėje, prie durų į zakristiją, Maironio g. 8)

Liepos 26 d., antradienis – šv. Onos ir jos vyro šv. Joakimo liturginio minėjimo diena
11.00 Šv. Mišios
12.00–17.00 Švč. Sakramento adoracija
17.30 Šv. Mišios

Žymės: Parapijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt