200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

A†A kun. A. Keinos mirties metinių minėjimas Vilniuje

2017 sausio 14 11:00 - 2017 sausio 14 13:00

2017 m. sausio 14 d., šeštadienį, 11 val. Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje (S. Daukanto a. 1) bus aukojamos šv. Mišios už kun. Algimantą Keiną, mirusį prieš ketverius metus.

Po šv. Mišių visi kviečiami į šalia esančio Vargdienių seserų vienuolyno salę pabendrauti ir prisiminti Amžinybėn iškeliavusį Kunigą. Minėjimo organizatoriai kviečia atsinešti ko nors pasisotinti ir atsigaivinti.

A†A kun. Algimantas Keina (1937.02.21 – 2013.01.16) – pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui ir sąjūdžio tikinčiųjų teisėms ginti dalyvis. Sveiko, blaivaus gyvenimo būdo šalininkams jis ypač brangus, nes buvo Vilniaus blaivystės klubo „Sąjūdis“ įkvėpėjas ir aktyvus veikėjas, Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio vienas iš kūrėjų ir vadovų.

Minėjimo organizatoriai Rita, tel. 8 612 39266, ir Vytautas, tel. (5) 216 5478, 8 610 74403.

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt