200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

55-oji Pasaulinė maldos už pašaukimus diena

2018 balandžio 22 0:00

IV Velykų sekmadienį, dar vadinamą Gerojo Ganytojo sekmadieniu, šiais metais – balandžio 22 d., minima Pasaulinė maldos už pašaukimus diena.

Popiežiaus Pranciškaus Žinią 55-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga rasite naujausiame „Bažnyčios žinių“ numeryje (Nr. 3/453). 55-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos tema: Dievo pašaukimą išgirsti, įžvelgti ir juo gyventi.

„Gražu – ir didelė malonė – visam laikui būti pašvęstam Dievui ir tarnavimui broliams bei seserims! Viešpats ir šiandien kviečia sekti paskui jį. Kad dosniai atsakytume: „Štai aš!“, neturėtume laukti, kol būsime tobuli, baimintis savo ribotumo bei nuodėmių, bet atvira širdimi priimti Viešpaties balsą. Išgirsti, įžvelgti savo asmeninę užduotį Bažnyčioje bei pasaulyje ir galop ja gyventi Dievo mums dovanojamoje šiandienoje. Švenčiausioji Marija, Mergele iš periferijos, išgirdusi ir priėmusi kūnu tapusį Dievo Žodį, visada mus saugok ir lydėk mūsų kelyje“, – rašo Šventasis Tėvas, Žinioje pažymėdamas, kad Bažnyčia ruošiasi spalį vyksiančiam Sinodui, skirtam jaunimo, tikėjimo ir pašaukimo įžvelgimo klausimams.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt