Vilniaus arkivyskupija | Puslapis nerastas

Nieko nerasta

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt

Tadeuš Jasinski


Kunigas
rel. m. mgr.


Gimimo data: 1957-01-19
Kunigystės šventimų data: 2002-01-05


Vilniaus Šventosios Dvasios parapija
Nuo: 2014-11-10
Klebonas


Nuo: 2015-02-13
Bažnytinio teismo teisėjasVilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt