Vilniaus arkivyskupija | Puslapis nerastas

Nieko nerasta

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt

Andrzej Cyranski

OFM Conv.
Kunigas


Gimimo data: 1947-04-28
Kunigystės šventimų data: 1972-06-04


Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero parapija
Nuo: 2012-07-03Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt