Vilniaus arkivyskupija | Puslapis nerastas

Nieko nerasta

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt

Viktoras Bogdevičius


Kunigas
rel. m. mgr.


Gimimo data: 1976-04-25
Kunigystės šventimų data: 2000-10-07


El. p.: vbogdevicius@gmail.com

Rudaminos Švč. M. Marijos Gerosios Patarėjos parapija
Nuo: 2014-11-10
KlebonasVilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt