Vilniaus arkivyskupija | Puslapis nerastas

Nieko nerasta

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt

Mindaugas Bernotavičius


Kunigas
kan. t. lic., rel. m. mgr.


Gimimo data: 1984-07-12
Kunigystės šventimų data: 2011-05-14


El. p.: sekretorius@vilnensis.lt
Tel. nr.: +370 683 30 254

Vilniaus arkivyskupijos tribunolo teisėjas. Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentas. Vilniaus akademinės sielovados centro sielovadininkas.Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt