200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Mindaugas Ragaišis


Kunigas
teol. m. dr.


Gimimo data: 1973-05-29
Kunigystės šventimų data: 1997-05-17


Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius. 

Bažnytinio teismo auditorius, notaras

Auditorius, notaras

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/kurija/baznytinis-teismas/
Auditorius, notaras

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/kurija/baznytinis-teismas/

 Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt