200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Dėl Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos klebono (papildyta)

2018 balandžio 18

Balandžio 18 d. Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje šventąsias Mišias už tragiškai žuvusį jaunuolį aukojo girtas kunigas. Į parapiją atvykęs Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Darius Trijonis sako: „Atsiprašau žuvusio jaunuolio artimųjų. Šiuo metu jie išgyvena didžiulę netektį. Prašau artimųjų atleidimo ir meldžiu, kad Dievas palengvintų jų skausmą, kurį netinkamas dvasininko elgesys tik pagilino.“

„Kunigo veiksmai nusipelno pasmerkimo, tačiau svarbu suprasti, kad, jeigu jie kilo dėl alkoholizmo, tai yra liga, kurią reikia gydyti. Bažnyčioje yra atvejų, kai vienokią ar kitokią priklausomybę turintys kunigai, po gydymo ir reabilitacijos, atsikėlė ir dabar padeda atsistoti ant kojų kitiems, turintiems šią ligą“, – sako vyskupas Darius Trijonis.

Po susitikimo su kun. Valdu Girdžiušu arkivyskupas Gintaras Grušas sakė: „Kalbėjau su kunigu apie vakarykštį įvykį. Nutarėme, kad iš karto jis pradės gydymą. Kol gydysis, parapijoje jį pavaduos kiti kunigai. Noriu paprašyti visų, kad nebūtume abejingi: jei matote savo aplinkoje žmogų, kuris yra priklausomas nuo alkoholio ar kitų dalykų, prieikite ir paklauskite: „Matau, kad turi sunkumų, kaip galiu tau padėti?“

Arkivyskupas pridūrė, kad dar kartą atsiprašo artimųjų žuvusio jaunuolio, už kurį buvo aukojamos šventosios Mišios. „Jų skausmas ir taip didelis. Negalime atšaukti to, kas įvyko, tačiau stengiamės padaryti viską, kad likęs jiems brangaus žmogaus palydėjimas į amžinybę būtų ramus. Vyskupas Darius šiandien pats atliko laidotuvių apeigas“, – sakė arkivyskupas.

Su arkivyskupu susitikęs kunigas Valdas Girdžiušas apgailestavo nuvylęs parapijiečius ir į Mišias susirinkusius žmones. Dėl jo grįžimo į parapiją bus sprendžiama po gydymosi laikotarpio.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt