Žiniasklaida, leidyba


Krikščioniškas vertybes puoselėjantis žurnalas. Įsteigtas 1911 m., leidžiamas kas mėnesį, išskyrus rugpjūčio ir gruodžio mėn. Leidėjas – VšĮ „Ateities leidybos centras“.

Pilies g. 8, 01123 Vilnius
Tel. +370 616 34 013
El. p. zurnalas@ateitis.lt
www.ateitieszurnalas.lt


Katalikų žurnalas vaikams. Įsteigtas 2002 m. Steigėjas – Ateitininkų federacija. Leidėjas – VšĮ „Bitutės žurnalas“.

Viršupio g. 5-1, 01215 Vilnius
Tel. +370 615 37 708
El. p. redakcija@bitute.lt
www.bitute.lt


Žurnalas jėzuitų bičiuliams ir besidomintiems ignaciškuoju dvasingumu. Įsteigta 2002 m., leidžiamas du kartus per metus. Steigėjas – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija, leidėjas – Jėzuitų ekonomo tarnyba.

Didžioji g. 34, 01128 Vilnius
Tel. +370 5 212 1715, faks. +370 5 212 1876
El. p. laiskai.biciuliams@gmail.com


Religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Leidžiamas nuo 1990 m., 4 kartus per metus. Steigėjas ir leidėjas – VO „Logos“, globėjas – Pamokslininkų dominikonų ordinas Lietuvoje.

Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius
Tel. +370 5 242 9454, +370 5 242 1963, faks. +370 5 242 9454
El. p. logos@post.omnitel.net
www.litlogos.eu

Lietuvos Biblijos draugija yra ekumeninė, visuomeninė organizacija, savo veiklą pradėjusi 1992 m. Mūsų tikslas ir veikla – Šventojo Rašto bei kitos literatūros vertimas, redagavimas, leidimas ir platinimas, kad kiekvieną, ieškantį Dievo Žodžio, pasiektų Biblija.

Basanavičiaus g. 16A–117, 03224 Vilnius
Tel.: +370 5 213 1975, +370 5 265 2656, faks. +370 5 213 1974
lbd@biblijosdraugija.lt
www.biblijosdraugija.lt


Lumen leidykla įsteigta 1989 m. ir Logos leidykla įsteigta 1996 m.

Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius
Tel. +370 5 242 1963, faks. +370 5 242 9454
El. p. logos@post.omnitel.net


Mėnesinis maldynas visiems tikintiesiems, norintiems gilintis į Dievo žodį, jį medituoti ir melstis kasdien. Visi šv. Mišių skaitiniai, liturgijos, sakralinio meno, Biblijos temos, šventųjų gyvenimai. Leidėjas – Viešoji įstaiga „Magnificat leidiniai“. Įsteigta 2009 m. Steigėjai – Palendrių šv. Benedikto vienuolynas, Lietuvos jėzuitai, Tiberiados bendruomenė.

M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius
Mob.: +370 670 87 046, +370 679 89 044
El. p.: info@magnificat.lt, platinimas@magnificat.lt
www.magnificat.lt


Periodinis žurnalas vaikams, išeinantis 7 kartus per metus. Tai pagalba vaikams meldžiantis šeimoje, norintiems giliau išgyventi sekmadienio šv. Mišias, pažinti ir gilinti savo tikėjimą. Žaismingai pateikiamos Šventojo Rašto ir šventųjų gyvenimo istorijos kviečia drąsiau žengti tikėjimo keliu; įvairios užduotys bei žaidimai padeda ruošiantis Pirmajai Komunijai ir veda iki Sutvirtinimo sakramento. Leidėjas – Viešoji įstaiga „Magnificat vaikams“. Įsteigta 2012 m.

M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius
Mob. +370 679 31 105
El. p.: info@magnificat.lt, platinimas@magnificat.lt
www.magnificat.lt/vaikams


Religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo mėnraštis. Įsteigtas 1991 m. Steigėjai – Ateitininkų federacija ir Lietuvių katalikų mokslo akademija. Leidėjas – VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“.

Pilies g. 8, 01123 Vilnius
El. p. naujasis.zidinys@gmail.com
www.nzidinys.lt


Saleziečių veikimo leidinys. Įsteigtas 1927 m., atkurtas 1993 m., leidžiamas kas 3 mėnesiai. Steigėjas – šv. kun. Jono Bosko draugija.

Erfurto g. 3, 04220 Vilnius
Tel. +370 5 244 7666, faks. +370 5 249 9233
El. p. salezinios@yahoo.it


Katalikų laikraštis lenkų kalba. Įsteigtas 1992 12 25, leidžiamas kartą per mėnesį. Leidėjas – Vilniaus Šventosios Dvasios parapija.

Dominikonų g. 8, 01131 Vilnius
Tel. +370 600 25 293
El. p. spotkaniagazeta@wp.pl


Įsteigta 1993 m.

Didžioji g. 34, 01128 Vilnius
Tel. +370 5 212 2363, faks. +370 5 278 3633
El. p. aidai@aidai.lt
www.aidai.lt


Pylimo g. 27/14, 01309 Vilnius
Tel.: +370 5 212 2422, +370 5 212 0375
El. p. referente@katalikuleidiniai.lt
www.katalikuleidiniai.lt


Maironio g. 10-6, 01124 Vilnius
Tel. +370 5 231 3009, faks. +370 5 278 4991
El. p. redakcija@bernardinai.lt
www.bernardinai.lt


Lietuvos Vyskupų Konferencijos įsteigta VšĮ 1995 m.

Pilies g. 4, 01123 Vilnius
Tel. +370 5 260 9646, faks. +370 5 260 9644
El. p. info@mstudija.lt
www.mstudija.lt


FM bangomis: Alytuje – 107.4 MHz, Anykščiuose – 95.0 MHz, Kaune – 95.7 MHz, Klaipėdoje – 106.0 MHz, Panevėžyje – 95.0 MHz, Vilniuje – 93.1 MHz, Šiauliuose – 91.8 MHz, Telšiuose – 101.1 MHz, Druskininkuose – 107.6 MHz, Ignalinoje – 99.0 MHz, Mažeikiuose – 92.7 MHz, Nidoje – 92.1 MHz, Laukuvoje – 106.7 MHz, Raseiniuose – 105.2 MHz, Skuode – 91.6 MHz, Visagine – 105.4 MHz.

Atstovybė VILNIUJE: Aušros vartų g. 12, 01303 Vilnius
Tel. +370 5 272 4310, mob. +370 683 42 727, faks. +370 5 272 4310
Radijas girdimas ir studija matoma internetu: www.marijosradijas.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt