Ugdymo įstaigos

Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla (Gyvenimo mokykla) – tai formacinis judėjimas, padedantis ne tik geriau suprasti krikščionišką gyvenimą, bet ir tapti aktyviu jo skelbėju, taip formuojantis pasauliečius vadovus krikščioniškose bendruomenėse, grupėse ir parapijose. Organizuojame 4 susitikimus per metus: rudenį, žiemą, ir pavasarį – savaitgaliais (penktadienį-sekmadienį), o vasarą – 10 dienų trukmės stovykla. Visa tai trunka šešerius metus (6 formacijos lygiai).

Mokyklos tikslas – ne tik perduoti žinias, bet padėti susitikti su Gyvuoju Dievu, tai yra atvesti žmogų prie pilno krikščionybės supratimo ir išgyvenimo. Taip pat ugdyti lyderius, galinčius tarnauti Bažnyčios bendruomenėms, sukurti ryšius su broliais ir sesėmis Kristuje kitose šalyse.

Programos skirtos visiems aktyviems Bažnyčios nariams, jau turintiems  tikėjimo pagrindus, veiklos bendruomenėse ar vadovavimo patirties ir trokštantiems dar labiau pagilinti savo tikėjimo žinias, atnaujinti maldą, santykį su Dievu.

12-oje šalių veikianti mokykla nuo 2010-ųjų veikia ir Lietuvoje. Lietuvoje pagrindiniai koordinatoriai –mažesnieji broliai kapucinai, Vilniaus filialą globoja broliai dominikonai.

www.gyvenimomokykla.lt

Mažoji akademija – tai sistemingos akademinio lygio krikščionybės studijos su profesionaliais dėstytojais. Mažosios akademijos tikslas – platesniam visuomenės sluoksniui suteikti rimtų, patikimų ir gyvai pateikiamų žinių apie svarbiausius tikėjimo klausimus ir Bažnyčią, Šventąjį Raštą, krikščionybės istoriją ir krikščionišką meną, aktualiąją dabartį. Kursai nemokami.

www.lkma.lt

VšĮ Vilniaus jėzuitų gimnazija
Įsteigta arkivyskupo dekretu 1995 06 19.

Didžioji g. 32, 01128 Vilnius
Tel. +370 5 261 5436
El. p. admin@vjg.lt
www.vjg.lt

VšĮ Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio katalikiškoji gimnazija

Architektų g. 85, 04208 Vilnius
Tel./faks. +370 5 244 9463
El. p. rastine@ptmg.lt
www.ptmg.lt

VšĮ Šv. Juozapo mokykla

Jeruzalės g. 21, Vilnius
Tel./faks. +370  671 31 604
El. p. juozapomokykla@gmail.com
www.juozapomokykla.lt

VšĮ Šv. Juozapo mokykla
Steigėjai: šv. Juozapo šeimų bendruomenė ir Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija.

Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius
Mob. +370 671 31 604
El. p. juozapomokykla@gmail.com
www.juozapomokykla.lt

 

VšĮ Katalikiškas vaikų darželis „Mažutėliams“

Kalvarijų g. 331, 08420 Vilnius
Mob. +370 686 38 254
El. p. darzelis.mazuteliams@gmail.com
www.mazuteliams.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt