Iniciatyvos

Alfa kursas – tai 11 kassavaitinių susitikimų, kuriuose susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis. Jis skirtas tiek norintiems susipažinti su krikščionybe ar neseniai įsijungusiems į Bažnyčią, tiek norintiems atnaujinti tikėjimo pagrindus. Susitikimo metu šalia bendravimo prie arbatos puodelio pristatoma konkreti tema, vėliau – diskusijos šeimyniškoje, draugiškoje aplinkoje.

Alfa kurso temos:

 1. Krikščionybė: nuobodi, nereikalinga, neteisybė?
 2. Kas yra Jėzus?
 3. Kodėl Jėzus mirė?
 4. Kaip neabejoti savo tikėjimu?
 5. Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją?
 6. Kodėl ir kaip aš meldžiuosi?
 7. Kaip Dievas mus veda?
 8. Kas yra Šventoji Dvasia?
 9. Ką daro Šventoji Dvasia?
 10. Kaip galiu būti pripildytas Šventosios Dvasios?
 11. Kaip galiu pasipriešinti blogiui?
 12. Kodėl ir kaip turėtume papasakoti kitiems?
 13. Ar Dievas gydo šiandien?
 14. O kaip Bažnyčia?
 15. Kaip tolimesnį savo gyvenimą nugyventi pilnavertiškai?

Po šešto susitikimo visi kurso dalyviai išvyksta visam savaitgaliui arba bent vienai dienai. Tai metas, kai atitrūkus nuo kasdienių rūpesčių maldos patirtyje ieškoma naujo arba gilesnio santykio su Jėzumi per Šventąją Dvasią.

Alfa kursas pirmiausiai “taikosi” į netikinčius (bet ieškančius) arba atšalusius/nutolusius nuo tikėjimo, bet dažnai paliečia ir tuos, kurie tariasi esą tikintys.

Lietuvoje Alfa kursas vyksta nuo 2003 m.

El. p. info@alfakursas.lt
www.alfakursas.lt

Dievo Motinos komandos yra dvasinis sutuoktinių judėjimas, kuris buria narius į grupeles, siūlo konkrečias priemones, kaip būti laimingiems poroje bei šeimoje ir moko sutuoktinius gyventi Evangelija. Dievo Motinos komandos – tai tarptautinis judėjimas, veikiantis visuose penkiuose pasaulio kontinentuose, 78 šalyse ir vienijantis virš 100 tūkst. narių.

Kiekvieną Dievo Motinos grupelę sudaro 4–7 Bažnyčioje susituokusios poros ir dvasinis palydovas kunigas.

Kiekvienas grupelės narys įsipareigoja lankyti kasmėnesinius susitikimus ir laikytis šių įsipareigojimų:

 1. Asmeninė malda.
 2. Šeimos malda.
 3. Kasdienis Dievo Žodžio skaitymas.
 4. Kasmėnesinis sutuoktinių poros pokalbis Viešpaties akivaizdoje („Prisėdimas“).
 5. Šeimos mėnesio taisyklė.
 6. Kasmetinės bent 48 val. rekolekcijos.

www.equipes-notre-dame.lt


J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademija remiasi katalikų bažnyčios kunigo tėvo Jozefo Kentenicho – didžio ugdytojo ir dvasinio vadovo – mokymu. Šeimų akademijos studijos – tai dvejus metus mokomasi puoselėti savo santuoką, pažinti vienas kitą ir Dievo planą mums.

Namų pokalbiai – namų aplinkoje skaitomi parengti pranešimai kitoms poroms.

Geroji patirtis – skaitomi pranešimai kitoms bendruomenėms susitikimuose, konferencijose ir stovyklose.

Šeimų stovyklos – dalinamasi patirtimi, mokomasi, pramogaujama ir drauge tampama stipresniais.

Dalinamasi – rašomi straipsniai spaudai ir interneto žiniasklaidai, dalyvaujama radijo laidose.

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/j-kentenicho-seimos-pedagogikos-akademija/

„Kataliko balsas” veikia laikantis Katalikų Bažnyčios mokymo ir bendradarbiaujant su Katalikų Bažnyčios vyskupais Lietuvoje, tačiau tai nėra oficiali Bažnyčios institucija. Mūsų misija – laiku, profesionaliai ir patraukliai komunikuoti katalikų poziciją Bažnyčiai ir visuomenei aktualiais klausimais. Palaikyti aktyvų ir argumentuotą dialogą tarp katalikiškos bendruomenės ir visuomenės.

Aušros vartų g. 12, Vilnius
Tel. +370 679 29 323
El. p. info@katalikobalsas.lt
www.katalikobalsas.lt

Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio iniciatyva visose parapijose tikintieji pasauliečiai pakviesti savo malda, dėmesiu ir įvairiopa pagalba palaikyti bendruomenių dvasinius vadovus — kunigus. Malda augina bendrystę ir stiprina mūsų tarpusavio ryšius bei atveria širdį Dievui, visų gėrybių šaltiniui.

Dėl maldų tekstų, informacijos apie parapijose esamas grupeles ar pagalbos kuriant naują prašome kreiptis į Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos seseris.

Kalvarijų g. 331A, Vilnius
Mob. +370 682 456 65
El. p. emausas@gmail.com

Motinos maldoje – motinoms, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir vaikaičius. Motinas maldoje Anglijoje įkūrė dvi moterys – Veronika ir jos brolienė Sandra – 1995 metais. Jos pajuto Viešpaties kvietimą ypatingu būdu melstis už vaikus. Per maldą jos suprato Jėzaus troškimą, kad visos mamos pavestų savo vaikus Jo globai, jog Jis nori palengvinti motinų skausmą ir jų vaikams teikti palaiminimą. Šiandien Motinų maldoje judėjimas apima jau daugiau nei šimtą pasaulio šalių. Lietuvoje motinos meldžiasi susivienijusios nuo 2000 m. Judėjimas „Motinos maldoje“ nuvilnijo per visą Lietuvą.

Per susitikimus motinos vienijasi maldoje viena su kita ir, patikėdamos savo vaikus Jėzaus globon, deda korteles su jų vardais į krepšelį šalia kryžiaus. Motinos daug kartų patyrė, kad jų maldos buvo išklausytos.

El. p. lithuania@mothersprayers.org

„Sutuoktinių susitikimai“ tikslas – atnaujinti ryšį tarp vyro ir žmonos, tarp sutuoktinių poros ir Dievo, kad jis būtų panašus į Kristaus ir Bažnyčios meilę. „Sutuoktinių susitikimai“ savo darbais siekia giliau suprasti ir išgyventi Santuokos Sakramento esmę ir taip sukurti pagrindą nuolatiniam visos šeimos, kaip namų Bažnyčios, vystymuisi.

Ar bereikia “susitikti” žmonėms, kartais ir po 24 valandas praleidžiantiems po tuo pačiu stogu ir neišvengiamai susitinkantiems ankštame koridoriuje? Pasirodo, reikia. Štai vienas iš daugelio atsiliepimų: <…> “Per 11 bendro gyvenimo metų pirmą kartą galėjome skirti tiek laiko vienas kitam”. Naujai susitinka ir atranda savo artimiausią pakeleivį žmonės išgyvenę drauge ir trejetą ir tris dešimtis metų. “Per savaitgalį nudirbom tokį darbą, kuriam būtų reikėję dar penkiolikos metų”, – liudijo bene dvidešimt penkerius drauge išgyvenę sutuoktiniai.

Įsijungti į „Sutuoktinių susitikimai“  galima sudalyvavus „Sutuoktinių susitikimai“ savaitgalyje, kuris prasideda penktadienio vakarą ir baigiasi sekmadienį apie pietus. Šis savaitgalis skirtas sutuoktinių porai.

www.lietuvosseimoscentras.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt