Katechetikos centras

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras

Aušros Vartų 12, 01303 Vilnius
Tel. +370 5 212 50 77
Mob. +370 670 21 492
El. p. katechetikoscentras@gmail.com

www.katechetika.lt

 

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras vienija bei palaiko besiugdančią, dvasiškai augančią katalikų tikybos mokytojų ir katechetų bendruomenę.

Katechetikos centro tikslas – siekia užtikrinti katalikų tikybos mokymo ir parapinės katechezės kokybę bei įgyvendinti visuminį religinį ugdymą Vilniaus arkivyskupijoje.

 

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro veiklos

  • Rengia ir organizuoja katalikų tikybos mokytojams ir katechetams profesinio meistriškumo tobulinimo bei dvasinio tobulėjimo programas, renginius ir šventes.
  • Kuria ir įgyvendina projektus, konkursus, viktorinas mokiniams.
  • Kaupia informacinį fondą (religinę, pedagoginę, katechetinę literatūrą, vaizdo ir garso įrašus, technines ir metodines priemones, gerosios patirties aprašus ir pan.), kuriais gali pasinaudoti visi norintys.

 

Nuotraukų galerija

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt