Jaunimo centras

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras

Aušros Vartų g. 12, 01129 Vilnius
Tel. +370 5 212 3493
Mob. +370 610 37 314, +370 684 09 266
Faks. +370 5 212 3493
El. p. vajcui@gmail.com

http://www.vajc.lt

 

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras neformalaus ugdymo metodais siekia, kad jaunimas atrastų asmeninį santykį su Jėzumu Kristumi ir stengtųsi gyventi, kaip moko Evangelija bei Katalikų Bažnyčios Tradicija.

Jaunimo centro tikslinė grupė – jaunimas nuo 14 iki 35 metų (amžius keičiasi, priklausomai nuo VAJC siūlomos iniciatyvos), parapijų jaunimo lyderiai, ministrantai.

Jaunimo centro bendradarbiai – kunigai, dvasininkai, vienuoliai (-ės), tikybos mokytojai (-os), katechetai (-ės), jaunimo, maldos grupelių vadovai (-ės); krikščioniškų jaunimo organizacijų vadovai; katalikiški judėjimai ir asociacijos; vyskupijų jaunimo centrų darbuotojai; akademinės sielovados atsakingieji darbuotojai; valstybinės įstaigos, vykdančios darbą su jaunimu; katalikiška ir krikščioniška spauda, televizija bei radijas; Kelno ir Drezdeno – Maisseno vyskupijų Vokietijoje jaunimo sielovadininkai.

 

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro veiklos

  • Tradiciniai renginiai: Krepšinio turnyras; piligriminis žygis į Trakus; Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų jaunimo vakaras; Šv. Kazimiero šventė (rengiama kartu su Vilniaus arkikatedra bazilika); Vilniaus arkivyskupijos ministrantų vasaros stovykla.
  • Evangelizacija Vilniaus mokyklose – tai ilgalaikis projektas, kurio tikslas yra lankyti Vilniaus miesto ir Vilniaus arkivyskupijos dekanatų mokyklas su evangelizacinėmis programomis.
  • Mokymų ciklas parapijos lyderių ugdymui, praktinių žinių ir kompetencijų gilinimui asmenims, dirbantiems su jaunimu.
  • Dvasinio pobūdžio seminarai, pašaukimų pastoracijos seminarų ciklas, patirtinio ugdymo seminarai skirti geriau ir giliau pažinti save ir kitus, savo gyvenimą, suteikti jam naują kryptį, atpažinti savo vietą ir vaidmenį pasaulyje.
  • Draugystės su Dievu vakarai vyksta kiekvieno mėnesio antrąjį penktadienio vakarą. Vakaro svarbiausia dalis – Švenčiausio Sakramento adoracija, lydima trumpo liudijimo, šlovinimo giesmių, Susitaikinimo sakramento šventimo.

 

Nuotraukų galerija

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt