Asmeninė prelatūra

Šventojo Kryžiaus ir Opus Dei prelatūra

Jogailos g. 7-14, 01116 Vilnius
Tel. +370 5 263 9175
El. p. vilnius@opusdei.org

www.opusdei.lt

Opus Dei buvo įsteigta 1928 m. spalio 2 d. Ispanijoje. Lietuvoje Opus Dei apaštališką veiklą pradėjo 1994-aisiais. Už Opus Dei prelatūros valdymą atsakingas Prelatas, kurį skiria Popiežius. Kad veiksmingai atliktų savo ganytojišką pareigą, Prelatas visame pasaulyje į kiekvieną Prelatūros regioninį vienetą skiria po vikarą. Lietuvoje šis regioninis vikaras yra mons. Andrés Lavin.

Kultūros centras ir jaunimo klubas „Liepkiemis“ užsiima įvairiapusiška, pagrįsta krikščioniškomis vertybėmis, veikla suaugusiems vyrams, studentams ir moksleiviams.

Jogailos g. 7-12, 01116 Vilnius
Tel. +370 5 263 9174
El. p. info@liepkiemis.lt
www.liepkiemis.lt

„Vilnelės“ kultūros centras siūlo moksleivėms, studentėms ir moterims kultūrinį bei dvasinį ugdymą, praturtinantį jų išsilavinimą.

Algirdo g. 2-36, 03161 Vilnius
Tel. +370 5 265 0309
Mob. +370 614 95 363
El. p. info@vilneles.lt, vilneleskc@gmail.com
www.vilneles.lt
http://www.facebook.com/Vilneleskulturoscentras

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt