200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2020 balandžio 23

  Artėjantį sekmadienį švenčiama Gyvybės diena

  „Esame gavę gyvybės dovaną, kad taptume labiau žmoniški – ne tik tada, kai tai atrodo lengva, paprasta ir nieko nekainuoja, bet ir tada, kai sunku, kai tai pareikalauja pastangų. Ypač tada“, – taip pasitinkant Gyvybės dieną sako Lietuvos vyskupų konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis. Balandžio 26-ąją, Gyvybės dieną, vyskupas kviečia prisiminti, dėl […] Plačiau

 • 2020 balandžio 17

  Vysk. D. Trijonio pamokslas: susitikimas prie Tiberiados ežero

  Dievo Gailestingumo savaitės penktadienis. Šeštoji Velykų diena (vaizdo įrašas iš Dievo Gailestingumo šventovės) Evangelija: Jn 21, 1–14 Pirmosios Velykų savaitės, o tuo pačiu ir Dievo Gailestingumo savaitės liturginių skaitinių Evangelijos kalba apie begalinį Dievo gailestingumo darbą, kurį Jis atlieka pasaulyje. Jėzus susitinka su savo mokiniais, drąsindamas juos ir ragindamas dalintis vilties žinia su kitais. Jis pasirodo […] Plačiau

 • 2020 balandžio 17

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-04-17

  Mielieji, sveikiname sulaukus Kristaus Prisikėlimo šventės! Arkivyskupas Gintaras Grušas linki vilties kupinų šventų Velykų! (vaizdo žinia) Vilniaus vyskupų velykinis sveikinimas Kartu su šv. Velykomis Vilniuje pradėta švęsti Dievo Gailestingumo savaitė. Tikintieji Mišias ir pamaldas kviečiami pamaldžiai stebėti nuotoliniu būdu, o Dievo Gailestingumo šventovė yra atvira asmeninei maldai. Nuolatinė transliacija iš šventovės vyksta youtube kanale. Dievo […] Plačiau

 • 2020 balandžio 16

  Vysk. A. Poniškaičio homilija: atpažinti ir mylėti Jėzų mažutėliuose

  Dievo Gailestingumo savaitės ketvirtadienis. Penktoji Velykų diena (vaizdo įrašas iš Dievo Gailestingumo šventovės) Evangelija:  Lk 24, 35–48 Didžioji dalis Jėzaus padarytų stebuklų – tai išgydymai, demonų išvarymai. Visi šie stebuklai padaryti dėl žmogaus. Jie padaryti dėl konkrečių žmonių, sutikusių Jėzų Jo žemiškojo gyvenimo metu. Tačiau šie stebuklai yra ir dėl kiekvieno žmogaus, kur ir kada jis begyventų. […] Plačiau

 • 2020 balandžio 15

  Vysk. D. Trijonio homilija: būkime Dievo Gailestingumo liudytojai

  Dievo Gailestingumo savaitės antradienis (vaizdo įrašas iš Dievo Gailestingumo šventovės) Kaip galėtume apibendrinti ką tik girdėtą Evangeliją (Jn 20, 11–18)? Galbūt tiktų toks pavadinimas: Marijos Magdalietės tikėjimo kelionė. Evangelijoje trumpai aprašomas pirmas susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi, kuris vos keliais sakiniais palaipsniui ruošia Mariją priimti tikėjimą, kad Jėzus yra gyvas. Neatsitiktinai Evangelijoje panaudoti veiksmažodžiai, nusakantys judesį. […] Plačiau

 • 2020 balandžio 14

  Vilniuje vyksta Dievo Gailestingumo savaitė 

  Šv. Velykų dieną, balandžio 12-ąją, Vilniuje pradėta švęsti Dievo Gailestingumo savaitė. Šioje šventėje tikintieji Mišiose ir pamaldose dalyvauja nuotoliniu būdu, o šventovė yra atvira asmeninei maldai. Nuolatinė transliacija iš Gailestingumo šventovės vyksta youtube kanale. Dievo Gailestingumo šventovės rektorius kun. Povilas Narijauskas apie šią savaitę sako: „Tai didžiulė Dievo dovana kiekvienais metais. Ir šiais metais, kai […] Plačiau

 • 2020 balandžio 12

  Arkivysk. G. Grušas linki vilties kupinų šventų Velykų! (vaizdo žinia)

  „Jėzus Kristus prisikėlė dėl mūsų – dėl mūsų išganymo, kad mes galėtume patirti nuodėmių atleidimą ir Jo gailestingumą. Tai yra – patirti Jo meilę ir Jo teikiamą ramybę. Per šias šventes siekime išlikti Dievo artume, vienytis maldoje ir priimti Jo teikiamą viltį. Linkiu kiekvienam iš Jūsų ir visiems – Vilties kupinų šventų Velykų“, – arkivyskupas Gintaras Grušas. […] Plačiau

 • 2020 balandžio 12

  Vilniaus vyskupai sveikina su šv. Velykomis

  Vilniaus vyskupai sveikina su šv. Velykomis! Tegu Prisikėlusio Kristaus artumas teikia Jums tikrą ramybę ir skatina ja dalytis su visais žmonėmis! Vilties kupinų šv. Velykų! Plačiau

 • 2020 balandžio 11

  Arkivyskupo G. Grušo pamokslas Velyknakčio šv. Mišiose

  Brangūs broliai ir seserys, šiemet Velykos taip labai skiriasi nuo ankstesnių, kad net negaliu pradėti tradiciškai sakydamas: Susirinkome čia. Tačiau iš tiesų ‒ juk susirinkome. Nors ir prie ekranų. Nors ir be žvakių ir laužo. Tikėjimo jėga galingesnė už pandemiją, bendrystės dvasia ‒ tvirtesnė už mūrus. Neįprastos gyvenimo sąlygos paskutinėmis Gavėnios savaitėmis daro šias Velykas neįprastas. […] Plačiau

 • 2020 balandžio 11

  Lietuvos vyskupų laiškas: Prisikėlusio Jėzaus dovana

  LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS Prisikėlusio Jėzaus dovana 2020 m. balandžio 9 d. Brangūs broliai ir seserys, Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną! Ji mums skelbia: Dievas aplankė žemę kaip Jėzaus Kristaus asmuo, Jis žmones mokė, […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt