200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2020 liepos 10

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-10

  Mielieji, sekmadienį, liepos 12 dieną, baigiami švęsti Pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai Marijampolėje bei Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. 12 val. šv. Mišias iš Marijampolės transliuos LRT televizija ir Marijos radijas. Vilniuje vasaros trečiadieniais 19 val. kviečiame klausyti kariliono koncertų Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios šventoriuje, o ketvirtadieniais 12 val. – vargonų […] Plačiau

 • 2020 liepos 7

  Arkivysk. G. Grušo Valstybės dienos pamokslas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje! Dievo žodį – Šventąjį Raštą – mes galime apibūdinti kaip vieną didžiulę meilės istoriją. Dievas sukuria žmogų iš meilės ir dėl meilės ir nuolatos siekia įeiti į tą atnaujintą meilės santykį su žmogumi. Tai vyksta per įvairias sandoras, pasižadėjimą Adomui, sandoras su Nojumi, su Abraomu, su Moze, su Dovydu ir […] Plačiau

 • 2020 liepos 6

  Mirė kunigas Petras TARVYDAS

  Mirė kunigas Petras Tarvydas (1951–1977–2020) 2020 m. liepos 6 d., eidamas 69-uosius amžiaus metus, staiga mirė Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Petras Tarvydas. Velionis buvo gimęs 1951 m. spalio 15 d. Biržų rajone, Naciūnų kaime. Po savaitės pakrikštytas gimtosios Pabiržės parapijos bažnyčioje. 1969 m. baigęs Pasvalio vidurinę mokyklą, Vilniaus Politechnikume pradėjo […] Plačiau

 • 2020 liepos 3

  Vilnių džiugins Dominikonų rengiamas kariliono festivalis

  Šiemet jau ketvirtą kartą Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bokšte esantis didžiausias Lietuvoje ir Centrinėje Europoje karilionas pakvies vilniečius į tarptautinį kariliono muzikos festivalį. Pirmas koncertas įvyks liepos 8 d., trečiadienį, 19 valandą. Festivalio iniciatoriai broliai dominikonai laukia klausytojų Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios šventoriuje, galima klausytis ir Lukiškių aikštėje, o netoli gyvenantiems – […] Plačiau

 • 2020 liepos 2

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-02

  Mielieji, Lietuvos vyskupų sprendimu, epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką. 2021 metus LR Seimas paskelbė iškilių Lietuvos asmenybių, tarp kurių yra ir kunigas pranciškonas Jurgis Ambroziejus Pabrėža bei kardinolas Vincentas Sladkevičius, metais. Liepos 6 d. švęsime Valstybės (Lietuvos Karaliaus […] Plačiau

 • 2020 liepos 2

  Lietuvos vyskupų sprendimas dėl šv. Komunijos priėmimo būdo

  Epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką. Lietuvos vyskupų konferencijos informacija Plačiau

 • 2020 birželio 29

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-06-26

  Mielieji, Pirmadienį, birželio 29 dieną, Bažnyčia švenčia šv. apaštalus Petrą ir Paulių – dvi ryškiausias ankstyvosios Bažnyčios figūras. Šią dieną 12 val. Telšių vyskupijos katedroje vyks vyskupo Algirdo Jurevičiaus ingresas. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas“. Kviečiame malda lydėti naująjį Telšių vyskupą ir visą Telšių vyskupiją. Kitą savaitę pasitiksime liepą. Šventasis Tėvas šį mėnesį kviečia melstis […] Plačiau

 • 2020 birželio 23

  Vasarą Vilniuje – vargonų ir kariliono muzikos koncertai

  Ketvirtadieniais visą vasarą Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje vyks vidurdienio vargonų muzikos koncertai. Šių metų ciklo „Vox organi Cathedralis“ koncertuose skamba Vilniuje kūrusių tautų: vokiečių, lenkų, italų, olandų, prancūzų, čekų, latvių, žydų, lietuvių ir kt. kompozitorių muzika, vargonų garsais grąžinsianti į viduramžių, renesanso, baroko, klasicizmo ir romantizmo epochų Vilnių. „Vox organi Cathedralis“ koncertai vyksta 2020 metų birželio – […] Plačiau

 • 2020 birželio 19

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-06-19

  Mielieji, Šiandien, penktadienį, švenčiame Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą. Taip pat kasmet per Švč. Jėzaus Širdies iškilmę minima Pasaulinė kunigų šventėjimo diena. Kviečiame visus nuoširdžiai melstis už kunigus, patikint juos Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai! Trečiadienį, birželio […] Plačiau

 • 2020 birželio 14

  Arkivysk. G. Grušo pamokslas Gedulo ir vilties dieną

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandien minime Gedulo ir vilties dieną, skaudžią datą, kuri žymi masinių trėmimų pradžią. Tremtiniai ‒ tai mūsų tėvynės kankiniai, kurių kančia ir kraujas tapo Lietuvos atgimimo sėkla, todėl esame kviečiami juos atsiminti ir už juos melstis. O kaip Dievo tauta, Bažnyčia, šį sekmadienį švenčiame Devintines ‒ Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt