• 2021 vasario 17

  Gavėnią išgyvenkime su meile: „Pasninko dėžės“ akcija parapijose

  Prasidėjus 40 dienų trunkančiam gavėnios laikotarpiui, Vilniaus arkivyskupijos Caritas kviečia jungtis į kasmetinę „Pasninko dėžės“ akciją. Visi, kurie gavėnios laiku malda, pasninku ir išmalda artinasi prie šv. Velykų slėpinio, yra kviečiami aukoti, dalintis maisto produktais ir pagelbėti stokojantiems. Prisidėti galite atnešdami negendančių maisto produktų į akcijoje dalyvaujančias bažnyčias. Jose rasite specialią „Pasninko dėžę“, kurioje galima […] Plačiau

 • 2021 vasario 16

  Arkivyskupo G. Grušo pamokslas Valstybės atkūrimo dieną

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandienos Mišių atliepiamojoje psalmėje giedojome: „Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę“ (Ps 28). Tai yra ta viltinga mintis, kuria mes gyvename, su kuria švenčiame šią dieną. Dievas iki šiol laimino ir toliau yra pasirengęs laiminti ne tik mūsų asmeninį, bet ir tautos kelią. Kad galėtume suprasti tą pažadą, mums […] Plačiau

 • 2021 vasario 12

  Lietuvos vyskupų laiškas gavėniai ir apie palaipsnį grįžimą prie Eucharistijos šventimo su tikinčiaisiais

  Brangūs broliai ir seserys, netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę […] Plačiau

 • 2021 vasario 12

  Popiežiaus Pranciškaus žinia Gavėniai, 2021 m.

  „Štai keliaujame į Jeruzalę…“ (Mt 20, 18) Gavėnia: tikėjimo, vilties ir meilės atnaujinimo laikas Brangūs broliai ir seserys, Jėzus, paskelbdamas mokiniams apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą ir taip vykdydamas Tėvo valią, atskleidžia jiems savo misijos giliąją prasmę ir kviečia juos dalyvauti šioje misijoje dėl pasaulio išganymo. Eidami Gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime […] Plačiau

 • 2021 vasario 12

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-12

  Mielieji, „Gavėnia: tikėjimo, vilties ir meilės atnaujinimo laikas“ – savo žinioje rašo popiežius Pranciškus. Lietuvos vyskupai taip pat kreipėsi į tikinčiuosius, kviesdami gavėnios metu atsigręžti į maldą, artimo meilės darbus ir pasninką. Gerėjant epidemiologinei situacijai ir matant didelį poreikį palaikyti ir sustiprinti žmonių dvasią, laikantis visų saugumo reikalavimų, nuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.), palaipsniui […] Plačiau

 • 2021 vasario 12

  Kanizijaus kelias – virtuali piligrimystė su jėzuitais

  Naujoji programėlė „Keliauk su jėzuitais“ kviečia leistis į dvasinį nuotykį per Centrinės Europos jėzuitų provinciją, kuri sujungs ligšiolines Austrijos, Lietuvos, Šveicarijos ir Vokietijos provincijas. Virtuali piligrimystė per Vidurio Europą veda į 33 stoteles. Kiekvienoje jų laukia netikėtos istorijos, dvasiniai impulsai, galvosūkiai ir žaidimai. Keletas jėzuitų ir jų draugų kai kurias Kanizijaus kelio atkarpas įveikia fiziškai, […] Plačiau

 • 2021 vasario 10

  Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinis tyrimas

  Lietuvos statistikos departamentas kas dešimt metų organizuoja gyventojų ir būstų surašymą. Paskutinio gyventojų ir būstų surašymo, kuris vyko 2011 metais, duomenimis, Lietuvos gyventojai priklausė 59-ioms skirtingoms religinėms bendruomenėms, o katalikai sudarė 77,3% gyventojų. Siekiant parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gyventojus pagal išpažįstamą tikėjimą, tautybę, gimtąją kalbą ir kitų kalbų mokėjimą, Lietuvos statistikos departamentas pradėjo […] Plačiau

 • 2021 vasario 9

  Bažnytinio paveldo muziejaus virtualių paskaitų ciklas „Istorijos apie paveldą ir žmones“

  Bažnytinio paveldo muziejus kviečia vasario vakarais turiningai praleisti laiką. Per valandos trukmės virtualias paskaitas bus galimybė prisiminti Vilniaus katedros ir jos statytojų istoriją, mieste gyvavusias vienuolijas ir jų palikimą, o Vasario 16-osios proga  – atrasti Fribūro universiteto (Šveicarija) vaidmenį kuriantis moderniai Lietuvai. Vasario 11 d. Dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Alina Pavasarytė „Vilniaus katedra: istorija, architektūra, piligrimystė“ Paskaitoje […] Plačiau

 • 2021 vasario 5

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-05

  Mielieji, pirmadienį, vasario 8 dieną, minima Pasaulinė mados už prekybos žmonėmis aukas diena. Lietuvos Caritas tą dieną kviečia į renginį internetu „(Ne)žinau, kas yra prekyba žmonėmis“. Ketvirtadienį – Pasaulinė ligonių diena, kai meldžiame kantrybės ir sveikatos ligoniams, o gydytojams bei slaugytojams – atsidėjimo ir meilės. Taip pat kviečiame skaityti Bernardinai.lt parengtą tekstą „Ligoninių kapelionai: kokia […] Plačiau

 • 2021 vasario 2

  Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje

  2021 metų vasario 2 dieną Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujantys pašvęstieji kartu su ganytojais šventė Viešpaties Paaukojimo šventę ir Pašvęstojo gyvenimo dieną ‒ tik šįmet nuotoliniu būdu. Šventė prasidėjo Arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis, kurioms vadovavo arkivyskupas Gintaras Grušas. Kalbėdamas apie pašvęstojo gyvenimo prasmę, ganytojas atkreipė dėmesį į Evangelijos ištraukoje minimus Simeoną ir Oną. Kiekvienas iš jų savaip […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt