200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2020 gegužės 17

  Vysk. D. Trijonio pamokslas minint 300 metų nuo Šnipiškių Jėzaus statulos pastatymo

  300-oios Šnipiškių Jėzaus statulos pastatymo metinės Šio sekmadienio skaitiniai dvelkia gaivinančia velykine viltimi. Pirmajame skaitinyje girdime, kaip auga Dievo Bažnyčia Samarijos žemėje. Evangelija mums pasakoja apie Jėzaus pažadą atsiųsti Globėją, kuris liks su mumis per amžius. Antrasis skaitinys mus ragina tiesiog dalintis su kiekvienu apie mumyse gyvenančią viltį: „Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę […] Plačiau

 • 2020 gegužės 10

  Vysk. D. Trijonio pamokslas: būti Jėzaus atspindžiu kiekvienam sutiktam

  Šio V Velykų sekmadienio liturginiai skaitiniai mums primena krikščionių uždavinius pasaulyje. Pirmasis skaitinys labai realistiškai piešia pirmųjų krikščionių iššūkius. Vienas iš svarbiausių – pagalba vargstantiesiems. Kalbama, kad graikiškai kalbančių krikščionių tarpe kilo nepasitenkinimas, nes trūksta pagalbos jų bendruomenės našlėms. Iš kur atsirado toji problema? Šventasis Raštas įsakė rūpintis našlėmis, kurios liko be šeimos paramos, neturėjo […] Plačiau

 • 2020 balandžio 17

  Vysk. D. Trijonio pamokslas: susitikimas prie Tiberiados ežero

  Dievo Gailestingumo savaitės penktadienis. Šeštoji Velykų diena (vaizdo įrašas iš Dievo Gailestingumo šventovės) Evangelija: Jn 21, 1–14 Pirmosios Velykų savaitės, o tuo pačiu ir Dievo Gailestingumo savaitės liturginių skaitinių Evangelijos kalba apie begalinį Dievo gailestingumo darbą, kurį Jis atlieka pasaulyje. Jėzus susitinka su savo mokiniais, drąsindamas juos ir ragindamas dalintis vilties žinia su kitais. Jis pasirodo […] Plačiau

 • 2020 balandžio 15

  Vysk. D. Trijonio homilija: būkime Dievo Gailestingumo liudytojai

  Dievo Gailestingumo savaitės antradienis (vaizdo įrašas iš Dievo Gailestingumo šventovės) Kaip galėtume apibendrinti ką tik girdėtą Evangeliją (Jn 20, 11–18)? Galbūt tiktų toks pavadinimas: Marijos Magdalietės tikėjimo kelionė. Evangelijoje trumpai aprašomas pirmas susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi, kuris vos keliais sakiniais palaipsniui ruošia Mariją priimti tikėjimą, kad Jėzus yra gyvas. Neatsitiktinai Evangelijoje panaudoti veiksmažodžiai, nusakantys judesį. […] Plačiau

 • 2020 balandžio 10

  Vysk. D. Trijonio pamokslas Kristaus kančios pamaldose

  Šiandien diena pažymėta tylos ir susimąstymo ženklu. Liūdesio ir kančios. Žvelgiame į nukryžiuotąjį Jėzų, apmąstome Jo žaizdas.  Šį vakarą nesinori kalbėti daug žodžių, nes svarbiausias žodis mums yra ant kryžiaus Nukryžiuota Meilė, kuri daug nekalba. Pati laikysena tampa iškalbingesnė už daugelį žodžių. Galbūt toji tyla ir nuolankumas Tėvo valiai yra atsakymas į tą pasaulio blogį, […] Plačiau

 • 2020 sausio 7

  Vysk. Dariaus Trijonio pamokslas Šv. Kazimiero koplyčioje, 2020-01-04

  Dažnai šventieji vaizduojami su įvairiais simboliais rankose. Pavyzdžiui, kankiniai neretai laiko rankose kankinimo įrankius, tikėjimo išpažinėjai – kryžių arba knygą, kuri simbolizuoja maldą. Mūsų šv. Kazimieras vienoje rankoje laiko leliją (skaistumo simbolį) ir kryžių (maldos simbolį) arba skeptrą (karališkumo ženklą). Taip pat turime atkreipti dėmesį į drabužius. Drabužis dažniausiai vaizduoja šventojo pašaukimą gyvenime. Šv. Kazimieras […] Plačiau

 • 2019 spalio 30

  Vyskupo D. Trijonio pamokslas meldžiantis už negimusius kūdikius

  Vyskupo Dariaus Trijonio pamokslas šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 2019 metų spalio 30 dieną, kuriose buvo meldžiamasi už negimusius kūdikius. Tą dieną Vilniuje vyko akcija „Renkuosi gyvybę“. Brangūs broliai ir seserys, labai simboliška, kad ši akcija vyksta tamsiuoju paros metu, kai jau sutemę. Ne tik dėl to, kad žvakės šviesa matosi tik tamsoje. Šios akcijos prasmė […] Plačiau

 • 2019 spalio 29

  Vysk. D. Trijonio pamokslas švenčiant Schola Gregoriana Vilnensis jubiliejų

  Vilniaus vyskupo augziliaro Dariaus Trijonio pamokslas, sakytas spalio 27 dieną, švenčiant Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ 30 metų jubiliejų. Hoc solum initium est, norisi ištarti, pažvelgus į skaičius, žyminčius Schola Gregoriana Vilnensis jubiliejų. 30 metų – tai tik jauno, brandaus žmogaus pradžia. Iš tikro tai atrodytų iš pirmo žvilgsnio lyg ir nedidelis […] Plačiau

 • 2018 vasario 6

  Abraomo ir kiekvieno pašauktojo kelionė Dievo link

  Vyskupo Dariaus Trijonio konferencijos vienuoliams 2018 m. vasario 2 d. santrauka. Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo dieną svarbu pažvelgti į Abraomo pašaukimo istoriją. Nors jis ne vienuolis ar koks atsiskyrėlis, tačiau jo istorija yra visos žmonijos kelionės Dievo link istorija. Kartu ir mūsų visų istorija. Abraomas – iš Ūro kilęs ir apie 1800 m. pr. Kr. gyvenęs […] Plačiau

 • 2018 sausio 26

  Vysk. Dariaus Trijonio pamokslas ekumeninėse pamaldose už krikščionių vienybę, 2018-01-25

  Ką tik nuskambėjęs Dievo Žodis mus kviečia stebėti, pastebėti ir stebėtis, kaip Jo dešinė mus išgelbsti, kaip Jo ranka pergales skina: Visų pirma, turime išmokti stebėti savo gyvenimo kasdienybę, tą istorinę tėkmę, kurioje mes dalyvaujame, susitinkame su kitais žmonėmis. Stebėti savo artimuosius, kaimynus, bendradarbius, žmones, kuriuos sutinkame savo gyvenimo kelyje, savo bendruomenėse. Būdami toje minioje, […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt