200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2019 sausio 14

  Vysk. Arūno Poniškaičio pamokslas kun. jubil. Antano Dilio laidotuvėse

  Kun. jubil. Antano Dilio laidotuvės (2019 01 14) Ego absolvo vos ab impedimento aetatis – „aš atleidžiu jus nuo amžiaus kliūties“. Tokius žodžius Dievo Tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys 1946-aisiais ištarė dviem jauniems diakonams, tuo būdu leisdamas jiems priimti Kunigystės šventimus. Vienas iš jų – Antanas Dilys, tada tebuvęs 23-jų metų amžiaus. 1946 m. birželio 16 d., […] Plačiau

 • 2017 gruodžio 31

  Vysk. A. Poniškaičio pamokslas, Šventosios šeimos šventė, 2017

  Šventojo Rašto skaitiniai šiandien daug kalba apie tikėjimą, kviesdami susimąstyti apie tai, ką šis žodis reiškia mums. Laiško Žydams 11-as skyrius, kurio ištrauką girdėjome, prasideda sakiniu apie tikėjimą: „Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome“ (Žyd 11, 1). Tikėjimas leidžia pažinti tai, kas neregima akimis, bet vis dėlto yra tikrovė. Tikėjimas yra […] Plačiau

 • 2017 lapkričio 16

  Vysk. A. Poniškaičio homilija pradedant Aušros Vartų atlaidus, 2017

  Brangieji, vienas iš vardų, titulų, kuriais kreipiamės į Mariją, yra „Taikos Karalienė“. Jos užtariami meldžiame taikos pasauliui, kuriame ir šiandien neužgęsta paskelbto ar nepaskelbto karo židiniai. Meldžiame ramybės, kurią drasko niekaip nepateisinami teroro aktai. Meldžiame santarvės ir vienybės mūsų kraštui, kurį nuo seno vadiname Marijos žeme. Aušros Vartų Dievo Motinos paveiksle matome ją, tyliai priglaudusią […] Plačiau

 • 2017 sausio 27

  Ekumeninėse pamaldose – Tėvo namų vienybės troškimas

  Sausio 25 d. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje vyko tradicinės ekumeninės pamaldos, minint Maldos už krikščionių vienybę savaitę, kuri šiais metais kvietė apmąstyti apaštalo raginimą: „Kristaus meilė skatina mus susitaikinti“ (plg. 2 Kor 5, 14–20). Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje kartu meldėsi Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Lietuvos […] Plačiau

 • 2016 birželio 15

  Vysk. Arūno Poniškaičio homilija Gedulo ir vilties dienos šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje

  Šiandien prisimename 75-erių metų sukaktį nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sovietų Sąjungos gilumą. Ši diena mums suteikia progą prisiminti ir pagerbti tūkstančius mūsų krašto žmonių, kurie buvo išplėšti iš tėvų ir protėvių žemės. Nenorime, kad jie būtų išplėšti iš mūsų atminties ir iš mūsų širdžių. Šis mūsų susibūrimas kviečia pamąstyti apie tai, kokiu […] Plačiau

 • 2015 birželio 30

  Vysk. Arūno Poniškaičio pamokslas Lietuvos Jaunimo Dienose Alytuje

  Kai prasidėjo pasirengimas šioms Lietuvos jaunimo dienoms, pasigirdo kvietimas leistis į lobio paieškas kartu. Šiandien jau esame kulminaciniame šių dienų įvykyje – Eucharistijoje, kurią švenčiame visi drauge: jaunimo dienų dalyviai, savanoriai, alytiškiai ir svečiai. Ar supratome ko iš tiesų ieškome? Ar radome lobį? Kas jis yra? Taip pat – kas esame mes? Kur esame, nes […] Plačiau

 • Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje. Evaldo Lasio nuotrauka 2015 birželio 23

  Vysk. Arūno Poniškaičio pamokslas šv. Mišiose minint šv. Josemaría Escrivá

  „Viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir juo rūpintųsi“ (Pr 2, 15). Šie Pradžios knygos žodžiai nukelia mus į pirmųjų tėvų laiką, žmonijos istorijos pradžią. Galime įsivaizduoti, kad Viešpaties sukurtame pasaulyje nebuvo jokio ženklo, kurį mes galėtume pavadinti „religiniu“. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad tas pasaulis buvo Dievui […] Plačiau

 • 2015 balandžio 14

  Vysk. A. Poniškaičio pamokslas Dievo Gailestingumo sekmadienį, 2015

  Šiandien baigiame iškilmingai švęsti svarbiausios mūsų tikėjimo šventės – Jėzaus Kristaus Prisikėlimo – aštuondienį. Maldoje vienijamės su Marijos radijo klausytojais 70-yje pasaulio kraštų, dalydamiesi tuo pačiu tikėjimu ir Velykų džiaugsmu. Mūsų džiaugsmo priežastis yra su mumis esantis Jėzus. Dabar – kaip ir tą pirmosios savaitės dienos vakarą, pasakojimu apie kurį prasidėjo šios dienos evangelija. Tada […] Plačiau

 • 2014 balandžio 27

  Pamokslas Dievo Gailestingumo sekmadienį, 2014 m. balandžio 27 d.

  Nuo 2000-ųjų metų šis sekmadienis visoje Bažnyčioje švenčiamas kaip Dievo Gailestingumo sekmadienis. Toks buvo popiežiaus Jono Pauliaus II sprendimas, paskelbiant šventąja seserį Faustiną Kovalską. Per šią kuklią vienuolę, „Dievo Gailestingumo sekretorę“ (plg. Dienoraštis 1605), senoji žinia apie svarbiausią Dievo savybę naujai pasklido pasaulyje. Šiandien ir pats popiežius Jonas Paulius II buvo iškilmingai paskelbtas šventuoju kartu […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt