• 2017 balandžio 23

  Arkivysk. G. Grušo pamokslas Dievo Gailestingumo sekmadienį

  Brangūs broliai ir seserys, Šiandienos pirmajame skaitinyje matome džiugią, atvirą ir veiklią apaštalų bendruomenę. Galėtume sakyti, tai Bažnyčios vaikystė. Kokia Bažnyčia atrodė šalia buvusiems, jai nepriklausiusiems žmonėms? „Nuostaba ėmė kiekvieną“, tikintieji buvo „visos liaudies mylimi“ ir „Viešpats kasdien gausino jų būrį“ (plg. Apd 2, 42–47). Evangelijos skaitinys grąžina mus į šiek tiek ankstesnį laiką nei […] Plačiau

 • 2017 balandžio 21

  Šv. Velykos „Betanijoje“ – VA Carito soc. centre

  Balandžio 20 d.  Vilniaus arkivyskupijos Carito socialinio centro „Betanija“ bendruomenė šventė Kristaus prisikėlimo šventę, kuri pasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Mišias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Remdamasis Šventojo Rašto skaitiniu apie tai, kaip Petras pagydė luošą vyrą Jėzaus Kristaus vardu, arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle kalbėjo apie Jėzaus vardo gydančią galią: „Jėzaus vardas […] Plačiau

 • 2017 balandžio 20

  Kunigų diena Dievo Gailestingumo šventovėje

  Tęsiantis Dievo Gailestingumo savaitei, 2017 m. balandžio 19 d. Vilniuje Dievo Gailestingumo šventovėje šv. Mišias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir trys dešimtys Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų. Arkivyskupas Gintaras Grušas pabrėžė, kad kunigai turi dėkoti Dievui už jų tarnystėje išlietas gailestingumo malones ir melsti, kad šios malonės per kunigus pasiektų visus žmones, […] Plačiau

 • 2017 balandžio 16

  Lietuvos vyskupų velykinis ganytojiškas laiškas

  Vilnius, 2017 m. balandžio 13 d. Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę ir mirtį iškilmės! Jėzus visus kelia iš nuodėmės ir nevilties, nori, kad turėtume gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtume (plg. Jn 10, 10). „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas […] Plačiau

 • 2017 balandžio 16

  Renkama piligrimų grupė į Lietuvos dieną Fatimoje apsilankant ir Santjago de Komposteloje

  PILIRGIMINĖ KELIONĖ Į FATIMĄ IR SANTJAGO DE KOMPOSTELĄ SU VILNIAUS VYSKUPAIS 2017 m. minimas Marijos apsireiškimo Fatimoje (Portugalija) šimto metų jubiliejus. Šia proga Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius 2017 m. spalio 19– 22 d. Fatimoje kartu švęsti Lietuvos dieną. Vilniaus arkivyskupija organizuoja piligriminę kelionę lėktuvu į Fatimą aplankant ir garsiąją Šv. Jokūbo katedrą Santjago de Komposteloje […] Plačiau

 • 2017 balandžio 16

  Sutvirtinimo sakramento teikimas Vilniaus arkivyskupijoje 2017 metais

  2017 metais Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas šiose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose: Balandžio 29 d. Vilniaus Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčioje 11.00 (LT ir PL) Balandžio 29 d. Nemenčinės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje 13.00 (LT ir PL) Gegužės 7 d. Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje 9.00 (PL), 10.30 (LT) Gegužės 7 d. Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje 11.00  […] Plačiau

 • 2017 balandžio 15

  Arkivysk. Gintaro Grušo velykinis sveikinimas (vaizdo žinia)

  Sveikindami visus su Šv. Velykomis kviečiame klausytis arkivysk. Gintaro Grušo velykinio sveikinimo!   Plačiau

 • 2017 balandžio 13

  Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų Mišių ir pamaldų laikas, 2017

  2017 m. Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų iškilmių šv. Mišių ir pamaldų laikas: Vilniaus miesto bažnyčiose (pdf), Kitose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose (pdf). Vilniaus mieste vyks Tridienio rekolekcijos, norintiems išgyventi svarbiausią liturginį laiką susikaupime ir su bendruomene: Tridienio rekolekcijos jaunimui Joanitų vienuolyne (išankstinė registracija); Tridienio rekolekcijos su seserimis asumpcionistėmis; Tridienio rekolekcijos su Galilėjiečių bendruomene Trinapolyje (ATŠAUKTA). […] Plačiau

 • 2017 balandžio 13

  Bendruomenių atstovai mokėsi būti arkivyskupo Teofiliaus ambasadoriais

  Balandžio 8 d. Vilniuje vyko seminaras „Kaip pristatyti bendruomenei arkivyskupą Teofilių“. Jame dalyvavę parapijų, rektoratų ir bendruomenių nariai išsiųsti labai svarbiai misijai – savo bendruomenėse profesionaliai skleisti žinią apie būsimą palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį. Per keturiasdešimt mokymuose dalyvavusių Vilniaus arkivyskupijos parapijų ir bendruomenių (maldos grupių, šeimų bendruomenių ir pan.) atstovų, sužinojo arkivyskupo Teofiliaus biografijos svarbiausius […] Plačiau

 • 2017 balandžio 10

  Vilniaus arkivyskupijoje Šv. Komuniją galės dalinti ir 33 pasauliečiai

    Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas 6-ias moteris ir 27-is vyrus pasauliečius trejiems metams paskyrė ekstraordinariniais Šv. Komunijos dalytojais. Visi 33 naujai paskirti asmenys Vilniaus arkivyskupijoje išklausė Ekstraordinarinių Šv. Komunijos dalytojų parengimo kursą. Dalinant Šv. Komuniją, pasauliečiai dvasininkams pagelbės Vilniaus Šv. Vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedroje Bazilikoje, Vilniaus Šv. Kazimiero, Šv. Arkangelo Rapolo, Šv. Mikalojaus […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt