200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2017 spalio 12

  Aušros Vartų atlaidų programa

  AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDAI / TAIKOS KARALIENĖ / 2017 m. lapkričio 12–19 d. Kiekvienos atlaidų dienos programa 06.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.) 08.00 val. – Novena ir malda už kunigus Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.) 08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.) 08.00 […] Plačiau

 • 2017 spalio 12

  Vyskupo konsekracija – gruodžio 16 d. 12 val. Vilniaus Katedroje

  Rugsėjo 29 d. sulaukėme džiugios žinios iš Šventojo Tėvo: Telšių vyskupijos kunigas Darius Trijonis skiriamas Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru. Gruodžio 16 d. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje vyks naujojo vyskupo konsekracijos iškilmės. Šv. Mišių pradžia – 12 val. Kviečiame Vilniaus arkivyskupijos tikinčiuosius, maldos grupes, bendruomenes melstis už paskirtąjį vyskupą, malda lydėti […] Plačiau

 • 2017 rugsėjo 29

  Vyskupu nominuotas kun. Darius Trijonis

  2017 m. rugsėjo 29 d. Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą. Darius Trijonis gimė 1973 m. balandžio 21 d. Telšiuose, praktikuojančių katalikų šeimoje. 1980 m. pradėjo lankyti Telšių 4-ąją vidurinę mokyklą, o 1990 m., Telšiuose atvėrus duris pirmajai Lietuvoje katalikiškai mokyklai, […] Plačiau

 • 2017 rugsėjo 27

  Arkivysk. G. Grušas: Lietuvos Krikštas – tai Dievo plano dalis

  2017 m. rugsėjo 26 d. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose iškilmingai atidaryta tarptautinė paroda „Lietuvos krikštas. Voicecho Gersono paveikslas“. Parodos proga Valdovų rūmai organizuoja renginių ciklą Lietuvos Krikšto tema. V. Gersono paveikslą Valdovų rūmuose bus galima apžiūrėti iki gruodžio 10 d. Kviečiame skaityti parodos atidaryme skambėjusį Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo žodį: Artėjant Lietuvos Valstybės […] Plačiau

 • 2017 rugsėjo 18

  Vyskupas Kęstutis Kėvalas – naujas Telšių vyskupas ordinaras

  Šventojo Sosto Spaudos tarnyba pranešė, kad šiandien, 2017 metų rugsėjo 18 dieną, Popiežius Pranciškus patenkino Jo Ekscelencijos Telšių vyskupo Jono Borutos SJ prašymą atleisti jį iš Telšių vyskupijos ordinaro pareigų. Vadovaujantis Kanonų teise, jo pareigas perima ikišiolinis Telšių vyskupas koadjutorius Jo Ekscelencija Kęstutis Kėvalas. Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas Plačiau

 • 2017 rugsėjo 18

  LKMA Mažoji akademija – norintiems argumentuoto požiūrio į Dievą ir tikėjimą

  Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, nuo spalio kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką ir rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą. Visi, dar tik pradedantys studijas mūsų akademijoje, laukiami įvadiniame „Krikščionybės pagrindų“ kurse, vyksiančiame visus mokslo metus (rudens ir pavasario sem.) pirmadieniais. Rudeninę sesiją […] Plačiau

 • 2017 rugsėjo 8

  Lietuvos vyskupų kvietimas melstis už taiką

  Brangūs Lietuvos tikintieji, Rugsėjo 1-ąją Lietuvoje prasidėjo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai, per kuriuos taip pat švęsime Lietuvos valstybės šimtmetį. Švč. Mergelės Marijos paveikslo Trakuose vainikavimo 300 metų sukaktis mums primins, kad Dievo Motina globoja mūsų Tėvynę nuo amžių. Įžengiame į šiuos metus tokiu laiku, kai visame pasaulyje minimas Dievo Motinos apsireiškimo Fatimoje šimtmetis. […] Plačiau

 • 2017 rugsėjo 3

  Arkivysk. G. Grušo pamokslas Trakų bažnyčią skelbiant bazilika

  Brangieji, šiandien džiugi diena, šiandien Trakų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia pasipuošia bazilikos titulu ir kilnumu. Kai prieš tris šimtus metų buvo vainikuotas čia gerbiamas Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas, popiežius atsiuntė prabangias karūnas, kurios per savo žemišką puošnumą mus kviečia prisiminti dangišką garbę, kuria yra apvainikuota Mergelė Marija. Ši Marijos garbė – tai buvimas […] Plačiau

 • 2017 rugsėjo 1

  Palaimintas pranciškonų konventualų vienuolynas Vilniuje

  Rugpjūčio 27 d. vyko pranciškonų konventualų (OFM Conv.) atgauto vienuolyno pašventinimo iškilmė. Šventė prasidėjo gailestingumo valandą Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Vilniaus arkivyskupijos ganytojas sveikino gausiai susirinkusius svečius iš Lietuvos ir užsienio: ordino vyresniuosius, Kaišiadorių vyskupą ordinarą Joną Ivanauską, svečius kunigus, politikus, pašvęstojo gyvenimo […] Plačiau

 • 2017 rugsėjo 1

  Trakinių atlaidais prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai

  Rugsėjo 1 d. drauge su Trakinių atlaidais prasideda Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. 2018 m. rugsėjo 4 d. sueis 300 metų nuo stebuklais garsėjančio Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos. 1718 m. rugsėjo 4 d. Trakų Dievo Motinos paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis. Tai buvo antras pasaulyje […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt