200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2019 Kwiecień 18

  Życzenia wielkanocne arcybiskupa wileńskiego Gintarasa Grušasa

  Moi Drodzy, jaką nowinę głoszą wielkanocne dzwony? Głoszą one zwycięstwo Chrystusa. Chrystus jak ziarno padł do gleby, aby Jego śmierć obdarowywała nas życiem. Dlatego Wielkanocna Nowina jest przeznaczona dla czuwającego przy łożu umierającego, dla tego, kto przed chwilą usłyszał straszną diagnozę i tego, kto stracił smak życia, potrzebna ona jest dla Kościoła, wstrząśniętego skandalami wykorzystywania. […] Read more

 • 2018 Grudzień 24

  List biskupów wileńskich na Boże Narodzenie, 2018 r.

  Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! W pierwszej kolejności pragniemy podziękować za pieczołowite przygotowania do wizyty Ojca Świętego  w naszych parafiach i wspólnotach diecezjalnych. Poprzez pracę, ofiarę i modlitwę prawdziwie daliście wyraz swojej wierze. Niech prowadzi Was wzmocniona wizytą Ojca Świętego. Jedynie wiara w Jezusa Chrystusa, Naszego Zbawiciela, może być dla Litwy podstawą prawdziwej i […] Read more

 • 2018 Grudzień 3

  List Biskupów Litwy na adwent

  Drodzy Bracia i Siostry, Pan zesłał nam w darze szczególny rok: świętowaliśmy stulecie odrodzenia państwa litewskiego, obchodziliśmy rok Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy, dwudziestopięciolecie wizyty Jana Pawła II na Litwie i z radością witaliśmy w swoim kraju papieża Franciszka. Teraz rozpoczynamy Adwent i wkraczamy w nowy rok liturgiczny. Na co mamy oczekiwać, czego się imać? […] Read more

 • 2018 Wrzesień 17

  Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: Pójść za naszym Mistrzem i Panem

  16 Września XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA B Mk 8,27-35 Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam Jezusa, który w drodze do Cezarei Filipowej pyta uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?». Odpowiedzi są różne – niektórzy uważają Go za Jana Chrzciciela, który ożył, inni za Eliasza albo jednego z wielkich proroków. Po tym Jezus patrząc na apostołów pyta dalej: «A […] Read more

 • 2018 Wrzesień 10

  Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: Jezus – wielkim „budowniczym mostów“

  9 Września XXIII Niedziela zwykła B Mk 7,31-37   Dzisiejsza Ewangelia opowiada o uzdrowieniu głuchoniemego przez Jezusa. Według papieża Franciszka ten cud, ukazuje, jak Jezus przywraca pełną komunikację człowieka z Bogiem i innymi ludźmi. Cud ma miejsce na terenie Dekapolu, czyli na terytorium w pełni pogańskim; dlatego ów głuchoniemy, przyprowadzony do Jezusa, staje się symbolem człowieka […] Read more

 • 2018 Wrzesień 7

  Program wizyty papieża Franciszka na Litwie

    22 WRZEŚNIA, SOBOTA, Wilno 11.30 spotykamy się na placu S. Daukanto aikštė Papież przybędzie z wizytą kurtuazyjną do Pani Prezydent w Pałacu Prezydenckim, a na placu S. Daukanto aikštė spotka się z przedstawicielami rządu i społeczeństwa obywatelskiego, członkami korpusu dyplomatycznego. 12.10 Papież przybywa do Pałacu Prezydenckiego z wizytą kurtuazyjną do Pani Prezydent. 12.40 Papież […] Read more

 • 2018 Wrzesień 5

  Apel biskupów Litwy w związku z zbliżającą się wizytą Ojca Świętego na Litwie

  Apel biskupów Litwy w związku z zbliżającą się wizytą Ojca Świętego na Litwie w dniach 22 i 23 września Drodzy bracia i siostry, mieszkający na Litwie i poza jej granicami, Dokładnie przed 25 laty wszyscy staliśmy się świadkami wydarzenia historycznego – po raz pierwszy Papież przybył z wizytą na Litwę. Wizyta Św. Jana Pawła II […] Read more

 • 2018 Wrzesień 3

  Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: „Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje“

  2 Września XXII Niedziela zwykła B Mk 7,1-8.14-15.21-23 Ewangelia tej niedzieli przedstawia nam dysputę między Jezusem a niektórymi faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Dyskusja dotyczy wartości «tradycji starszych», które Jezus, nawiązując do proroka Izajasza, nazywa «zasadami podanymi przez ludzi», a które nigdy nie powinny zajmować miejsca «przykazania Bożego». Rozmówcy stosowali te normy w sposób dość skrupulatny […] Read more

 • 2018 Sierpień 28

  Opublikowano trasy przejazdu papieża Franciszka w Wilnie i Kownie

  Miesiąc przed wizytą papieża Franciszka na Litwie opublikowano trasy przejazdu papieża w Wilnie i Kownie, na których ludzie będą mieli możliwość spotkać i przywitać papieża Franciszka, który pojedzie papamobilem. Papież Franciszek przybywa na Litwę żeby się spotkać z wiernymi, dlatego w wielu miejscach zrezygnowano z zamkniętych pojazdów, zamiast tego będzie on jechał papamobile, błogosławiąc zgromadzonych wzdłuż trasy. […] Read more

 • 2018 Sierpień 27

  Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: Kim jest dla mnie Jezus?

  26 Sierpnia XXI Niedziela zwykła B J 6, 60–69 Dzisiejszej niedzieli kończymy czytanie szóstego rozdziału Ewangelii według św. Jana, w którym znajduje się mowa o «Chlebie Życia». Po słowach Jezusa, że On jest chlebem, który zstąpił z nieba, i da swoje ciało jako pokarm, a krew swoją jako napój, widzimy, że gaśnie ludzki entuzjazm. Ludzie uznali […] Read more

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt