200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2020 Kwiecień 25

  Zalecenia, dotyczące kultu i duszpasterstwa podczas trwającej kwarantanny

  Biorąc pod uwagę ważną potrzebę wierzących uczestnictwa we Mszy Świętej oraz przyjmowania sakramentów i zgodnie z ogólnymi ustaleniami Rządu Republiki Litewskiej, dotyczącymi działań publicznych w okresie kwarantanny, postanowiono od 27 kwietnia stosować następujące normy: Poważne zagrożenie dla własnego zdrowia lub zdrowia innych osób jest wystarczającym powodem, aby zwolnić z uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę […] Read more

 • 2020 Kwiecień 19

  Abp. G. Grušas. Homilia na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2020

  Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! „Pokój wam” – te słowa Jezusa zabrzmiały wobec przerażonych uczniów, którzy trwali za zamkniętymi drzwiami, ukrywając się przed prześladowaniami. Być może, w dzisiejszych czasach, takich prawdziwych prześladowań nie doświadczamy. Jednak większość z nas znajduje się w podobnej sytuacji. Poddani kwarantannie jesteśmy zamknięci w domach, boimy się zarażenia, śmierci i […] Read more

 • 2020 Kwiecień 13

  Transmisje Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie

  Biskupi Litwy, mając na względzie decyzję rządu litewskiego o ogłoszeniu kwarantanny w całym kraju zdecydowali, że od 16 marca od godziny 00.00 nie będzie miało miejsca żadne publiczne nabożeństwo. Kościoły pozostaną otwarte na prywatną modlitwę. Biskupi wzywają wierzących, aby nie chodzili do kościołów, ale uczestniczyli w ofierze Mszy Świętej transmitowanej przez telewizję, internet oraz radio. […] Read more

 • 2020 Kwiecień 9

  List pasterski biskupów: Dar Jezusa Zmartwychwstałego

  LIST PASTERSKI BISKUPÓW LITWY NA WIELKANOC Dar Jezusa Zmartwychwstałego 9 kwietnia 2020r. Drodzy Bracia i Siostry! Błogosławionych Świąt Wielkanocnych! Powstanie z martwych naszego Pana Jezusa Chrystusa jest najradośniejszą nowiną jaką usłyszała ludzkość! Pozdrawiamy was w to największe święto naszej wiary! Ono ogłasza, że Bóg nawiedził ziemię w osobie Jezusa Chrystusa, który uczył, pocieszał i leczył […] Read more

 • 2020 Kwiecień 8

  Błogosławieństwo stołu wielkanocnego

  Przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole. Czyni znak krzyża mówiąc: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen. Przewodniczący: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego (Łk 24, 36-43). Z Ewangelii według Świętego Łukasza: A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i […] Read more

 • 2020 Marzec 21

  Informacje dla wiernych o opiece duszpasterskiej w warunkach kwarantanny

  Drodzy Wierni, Pragniemy udzielić kilka praktycznych wskazówek dotyczących posługi duszpasterskiej na czas kwarantanny. Życie toczy się dalej, stawiając przed nami nowe wyzwania, ale też daje nowe możliwości. W każdej sytuacji staramy się przy pomocy wiary rozpoznać bliskość Boga i uczestniczyć w dziele Bożego miłosierdzia. W poszukiwaniu rozwiązań w zaistniałej sytuacjacji zachowujmy zaufanie do Boga, szacunek […] Read more

 • 2020 Marzec 19

  List Biskupów Litwy na czas Wielkiego Postu

  Drodzy Bracia i Siostry! Trwamy w okresie Wielkiego Postu. W tym roku ten czas całkowicie różni się od tego, czego doświadczaliśmy zazwyczaj. Rozprzestrzenianie się koronawirusa na świecie zatrzymało ciągły pęd nas wszystkich i nakłoniło nas do spojrzenia na siebie i na świat nowymi oczami. W tym czasie, zatem, kiedy stykamy się ze szczególną sytuacją na […] Read more

 • 2020 Marzec 15

  List do wiernych dotyczący zmian w liturgii w celu ochrony przed koronawirusem

  List do wiernych dotyczący zmian w liturgii i funkcjonowaniu instytucji duszpasterskich w celu ochrony przed koronawirusem 13 marca 2020 r. Drodzy Bracia i Siostry, Koronawirus, który wywołuje chorobę COVID-19, dotarł i szerzy się w Europie. Przypadki tej choroby zostały zarejestrowane również na Litwie. Zachęcam, abyśmy w obliczu tego zagrożenia całym sercem modlili się za siebie […] Read more

 • 2020 Marzec 15

  Oświadczenie Biskupów Litwy: nie będzie odbywać się żaden publiczny kult

  Oświadczenie Biskupów Litwy Podczas ogłoszonej kwarantanny nie będzie odbywać się żaden publiczny kult. Duchowe dobro wierzących jest najwyższą troską Kościoła. Podobnie Kościół troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie wiernych. Z tego powodu Biskupi Litwy, mając na względzie decyzję rządu litewskiego o ogłoszeniu kwarantanny w całym kraju zdecydowali, że od 16 marca od godziny 0.00 nie […] Read more

 • 2020 Styczeń 31

  Renowacja domku św. Faustyny: zachęcamy do wsparcia

  Zachęcamy do finansowego wsparcia renowacji domku św.Faustyny. Domek św. Faustyny w Wilnie na Antokolu  jest szczególnym miejscem pielgrzymek. To właśnie tutaj w latach 1933-1936 święta siostra Faustyna mieszkała i zapisywała swoje mistyczne doświadczenia w dzienniczku. Nawet w czasach sowieckich zachował się tenże obiekt klasztorny, choć został przekształcony na magazyn na miotły dla przedszkola. Dwanaście lat […] Read more

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt