200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2015 vasario 16

  Pamokslas Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

  Šiandien, kai susirinkome švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir melstis už Tėvynės laisvę, pirmasis skaitinys atkreipia mūsų dėmesį į tarpusavio santykių svarbą, į pirmųjų brolių – Kaino ir Abelio – nesugebėjimą taikiai sugyventi. Girdėjome, kaip Dievas perspėja Kainą, kad nuodėmė tyko prie jo durų kaip žvėris, kurį būtina sutramdyti, kad neatsitiktų kas bloga. Gebėjimas sugyventi […] Plačiau

 • 2015 sausio 13

  Pamokslas Laisvės gynėjų dieną

  Šiandienos Evangelija apie Jėzaus pagalbą, suteiktą piktosios dvasios varginamam žmogui, primena mums ne tik apie blogio veikimą pasaulyje, bet ir apie išganingąjį Dievo veikimą. Tiek vienas, tiek kitas yra toks pat realus mums šiandien, koks buvo Kafarnaumo gyventojams prieš du tūkstančius metų. Blogis, arba tiksliau piktasis, veikia šiame pasaulyje dažnai vienus žmones panaudodamas kaip įrankius […] Plačiau

 • 2015 sausio 10

  Vilniaus arkivyskupo pamokslas šv. Mišiose ŠEIMADIENYJE, Kristaus krikšto iškilmėje

  Šį vakarą Kristaus Krikšto švente užbaigiame Kalėdų laiką ir iškilmingai užbaigiame Šeimos metus. Žinome, kad Krikštas nuplauna visas kaltes ir nuodėmes. Tada kodėl Kristus, būdamas be nuodėmės, leidosi, o tiksliau, prašė būti pakrikštytas? Šiuo būdu Dievas priartėja prie mūsų, nusidėjėlių, ir savo Krikštu suteikia vandeniui galią nuplauti mūsų nuodėmes. Krikšto vandeniu ir Šventosios Dvasios galia […] Plačiau

 • 2014 gruodžio 28

  Šventosios Šeimos Sekmadienio pamokslas

  Šventosios šeimos šventė kasmet švenčiama sekmadienį tarp Kalėdų ir Naujųjų metų – taip norima pabrėžti šeimos vaidmenį išganymo istorijoje. Kai Dievas nusprendė įsikūnyti, jis tai padarė gimdamas ir augdamas šeimoje, – tokiu būdu ji tapo išskirtine išganymo istorijos dalyve. Šeima yra Dievo paveikslas, Švč. Trejybės meilės paveikslas. Žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, kaip vyras […] Plačiau

 • 2014 gruodžio 24

  Šv. Kalėdų nakties Piemenėlių šv. Mišių pamokslas 2014-12-24

  Šios nakties liturgijos skaitiniai kalba apie šviesą – „skaisčią šviesą“, kurią išvys „tauta, kuri vaikščioja patamsiais“, tą „Viešpaties šlovės šviesą“, kuri nutvieskė piemenėlius ir kuri, pasak apaštalo Pauliaus, yra „išganingoji Dievo malonė“, pasirodžiusi visiems žmonėms. Šiandienos skaitiniuose minima šviesa skamba kaip disonansas mus supančiai prieblandai. Gruodžio mėnesį ypač pajuntame, ką reiškia slegianti tamsa. Regis, pati […] Plačiau

 • 2014 lapkričio 11

  Pamokslas Aušros Vartų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos globos atlaiduose

  Šie Šeimos metai mums suteikia progą ne tik skirti daugiau dėmesio savo namiškiams, bet ir prisiminti, kad priklausome platesnei Dievo vaikų šeimai, todėl šiandien susirinkome pas savo šeimos Motiną, Dievo ir mūsų Motiną, Gailestingumo Motiną. Kaip kiekviena šeima džiaugiasi naujagimiu, taip ir Bažnyčia džiaugiasi kiekvienu nauju savo šeimos nariu. Bažnyčia taip pat yra mūsų šeima, […] Plačiau

 • 2014 lapkričio 1

  Pamokslas Vilniaus Antakalnio kapinėse šv. Mišiose už mirusiuosius 2014-11-01

  Šiomis dienomis ne tik Visų Šventųjų iškilmė ir Vėlinių dienos liturgija, bet ir paprotys aplankyti savo artimųjų kapus priverčia mus susimąstyti apie mirtį. Esame kviečiami susimąstyti apie tai, ką per kitas metų dienas sąmoningai ar nesąmoningai bandome išstumti iš savo akiračio. Tačiau nors nesąmoningai norėtume tikėti, kad jei negalvosime apie mirtį, kaip nors galėsime jos […] Plačiau

 • 2014 spalio 6

  Homilija Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaiduose Vilniaus Bernardinų parapijoje

  Šios dienos, švento Pranciškaus šventės Evangelija pritaikyta mažesniesiems broliams, nes kalba apie mažutėlius, jų išskirtinę vietą Dangaus karalystėje ir būtinumą mums visiems tapti mažutėliais, kad į ją patektume. Kas tie mažutėliai? Evangelija toliau pristato patį Viešpatį kaip mažutėlį: aš romus ir nuolankios širdies. Šv. Pranciškaus šventės Mišių pradžios malda mini jo dvi ypatybes: jo nuolankumą […] Plačiau

 • 2014 rugpjūčio 29

  Pamokslas atnaujinto Vilniaus arkivyskupijos socialinio centro „Betanija“ atidarymo proga šv. Mišiose šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje 2014 m. rugpjūčio 29 d.

  Kiekvienas iš mūsų, būdami Dievo vaikai, esame Dievo šeimyna. Kiekvienas iš mūsų pagal tai, ką Viešpats mums davė, esame tas ištikimas tarnas, kuriam patikėta rūpintis kitais. Kaip mes maitiname Viešpaties šeimyną? Maistu, kurį mes turime taip, pavalgydiname – tai yra gailestingumo darbas. Bet ne tik. Viešpats, kuris yra santykio Viešpats, kviečia mus į meilės santykį, […] Plačiau

 • 2014 liepos 27

  Pamokslas Kryžių Kalno atlaiduose

  Mus, susirinkusius Kryžių kalno papėdėje, ką tik girdėtas Dievo Žodis nukreipia giliau apmąstyti Kristaus Kryžiaus slėpinį. Šiais Šeimos metais pamąstykime apie šeimų kryžius ir kryžių šeimos gyvenime. Ką reiškia kryžius? Romos imperijos laikais kryžius buvo atpažįstamas kaip kankinimo ir žudymo įrankis. Tačiau įsikūnijusio Dievo Sūnaus mirtis dėl mūsų nuodėmių suteikė šiam ženklui naują reikšmę. Pirmiausia, […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt