• 2014 spalio 6

  Homilija Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaiduose Vilniaus Bernardinų parapijoje

  Šios dienos, švento Pranciškaus šventės Evangelija pritaikyta mažesniesiems broliams, nes kalba apie mažutėlius, jų išskirtinę vietą Dangaus karalystėje ir būtinumą mums visiems tapti mažutėliais, kad į ją patektume. Kas tie mažutėliai? Evangelija toliau pristato patį Viešpatį kaip mažutėlį: aš romus ir nuolankios širdies. Šv. Pranciškaus šventės Mišių pradžios malda mini jo dvi ypatybes: jo nuolankumą […] Plačiau

 • 2014 rugpjūčio 29

  Pamokslas atnaujinto Vilniaus arkivyskupijos socialinio centro „Betanija“ atidarymo proga šv. Mišiose šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje 2014 m. rugpjūčio 29 d.

  Kiekvienas iš mūsų, būdami Dievo vaikai, esame Dievo šeimyna. Kiekvienas iš mūsų pagal tai, ką Viešpats mums davė, esame tas ištikimas tarnas, kuriam patikėta rūpintis kitais. Kaip mes maitiname Viešpaties šeimyną? Maistu, kurį mes turime taip, pavalgydiname – tai yra gailestingumo darbas. Bet ne tik. Viešpats, kuris yra santykio Viešpats, kviečia mus į meilės santykį, […] Plačiau

 • 2014 liepos 27

  Pamokslas Kryžių Kalno atlaiduose

  Mus, susirinkusius Kryžių kalno papėdėje, ką tik girdėtas Dievo Žodis nukreipia giliau apmąstyti Kristaus Kryžiaus slėpinį. Šiais Šeimos metais pamąstykime apie šeimų kryžius ir kryžių šeimos gyvenime. Ką reiškia kryžius? Romos imperijos laikais kryžius buvo atpažįstamas kaip kankinimo ir žudymo įrankis. Tačiau įsikūnijusio Dievo Sūnaus mirtis dėl mūsų nuodėmių suteikė šiam ženklui naują reikšmę. Pirmiausia, […] Plačiau

 • 2014 liepos 12

  Pamokslas LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijos proga šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje 2014 m. liepos 12 d.

  Pranašas Izaijas pirmajame skaitinyje mums primena, kad pranašai, kaip ir kunigai ir karaliai, yra išrinkti iš žmonių tarpo tam, kad vykdytų išskirtinę misiją Dievo plane. Pranašas supranta savo silpnumą, savo žmogišką vargingumą: „Aš – žmogus, kurio lūpos nešvarios, gyvenu tarp žmonių, kurių lūpos nešvarios.“ Visuomenės nuodėmingumo našta jį spaudžia ir stabdo. Tačiau Dievo veikimas jį […] Plačiau

 • 2014 liepos 8

  Pamokslas Žemaičių Kalvarijos atlaidų šv. Mišiose 2014 m. liepos 8 d.

  Susirinkome prie Krikščioniškų šeimų Karalienės šiais metais, kurie ypatingu būdu paženklinti šeimos tema, – juos Lietuvos vyskupai paskelbė Šeimos metais Lietuvoje, o Vatikane ruošiamasi Šeimos sinodams rudenį ir kitais metais. Šiandien, kai Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena skirta Transporto ir kelių priežiūros, remonto ir statybos darbuotojams, dera pamąstyti apie tikrąjį kelią į laimę ir džiaugsmą, kurį […] Plačiau

 • 2014 liepos 6

  Pamokslas Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga 2014 m. liepos 6 d.

  Šiandienos liturgijos antrajame skaitinyje Šv. Paulius atskleidžia gilų gyvenimo principą, kuris paveikia visus mūsų gyvenimo aspektus: „Jei jūs gyvenate pagal kūną – mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus – gyvensite.“ Šv. Paulius atkreipia mūsų dėmesį į esminį Dievo kūrinijai būdingą principą, kurio negalime nepaisyti. Vien materialūs interesai ilgainiui sužlugdo gerovę, todėl kiekvienas iš mūsų […] Plačiau

 • 2014 birželio 22

  Pamokslas Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėse 2014 m. birželio mėn. 22 d.

  Šiandien girdėtas Dievo žodis siekia parengti mūsų širdis priimti tą stebuklingą duoną, nužengusią iš Dangaus, – priimti Komuniją. Tie, kurie jungiasi į maldą klausydamiesi radijo transliacijos, gali priimti dvasinę Komuniją, priimti Viešpatį į savo širdį. Šis vienas iš didžiausių mūsų tikėjimo slėpinių, didžiausia dovana – pats Jėzus Kristus – yra mums duodama, kad galėtume turėti […] Plačiau

 • 2014 birželio 8

  Pamokslas Sekminių šv. Mišiose Vilniaus Kalvarijose 2014 m. birželio mėn. 8 d.

  Švęsdami Sekmines, mes švenčiame tą momentą, kai Dievas naujai prabyla savo mylimiems žmonėms. Jis kalba ne tik per apaštalus, kuriuos, kaip parašyta pirmajame skaitinyje, žmonės girdėjo pamokslaujančius kiekvienas savo kalba. Viešpats taip pat kalba Dievo kalba, kuri yra meilė – Tėvo meilė Sūnui ir Sūnaus meilė Tėvui, – tai ir yra Šventoji Dvasia. Žengdamas į […] Plačiau

 • 2014 balandžio 19

  Pamokslas Velyknakčio šv. Mišiose 2014 m. balandžio mėn. 19 d.

  Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė! Šią naktį, kai švenčiame Kristaus Prisikėlimą, atnaujinsime Krikšto pažadus kartu su tais, kurie priims įkrikščioninimo sakramentus. Visi drauge išpažinsime pagrindinius Tikėjimo slėpinius – Jėzų Kristų, antrąjį Šventosios Trejybės asmenį, tikrą Dievą ir tikrą Žmogų, kuris numirė ant kryžiaus mus atpirkdamas ir išlaisvindamas iš nuodėmės vergijos, kuris prisikėlė ir yra gyvas […] Plačiau

 • 2014 balandžio 17

  Pamokslas Krizmos šv. Mišiose Didįjį ketvirtadienį 2014 m. balandžio mėn. 17 d.

  Jūsų Ekscelencija Apaštalini Nuncijau, Vyskupe Arūnai, brangūs Broliai kunigystėje, brangūs Broliai ir Seserys Kristuje, ši diena, kai šventiname aliejus, nėra atsitiktinė diena Bažnyčios liturgijoje. Ji atskleidžia pačią Kristaus sekimo esmę. Kristus reiškia pateptasis. Pateptasis aliejumi, kaip Senajame Testamente. Kai kunigus, pranašus ir karalius patepdavo, juos atskirdavo ypatingiems Dievo darbams. Šiandienos Evangelija mums primena, kad Jėzus […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt