• 2013 rugsėjo 7

  Pamokslas šv. Mišiose prašant taikos Sirijai, Artimiesiems Rytams ir visam pasauliui Vilniaus Arkikatedroje 2013 m. rugsėjo mėn. 7 d.

  Šiandien susirinkome melstis už taiką Sirijoje, Artimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje. Antrajame skaitinyje Paulius mums primena esminį dalyką: viskas išeina į gera mylintiems Dievą, jo valia pašauktiesiems. Šiandien esame kviečiami priimti širdimi, kad jau gyvename Dievo numatytame plane. Mūsų darbas yra atsiliepti į Jo pašaukimą mums, panašiai kaip šį vakarą atsiliepiame į Šventojo Tėvo kvietimą. […] Plačiau

 • 2013 rugsėjo 2

  Pamokslas Mokslo metų pradžios šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje 2013 m. rugsėjo mėn. 2 d.

  Brangūs kunigai, brangūs broliai ir seserys Kristuje! Katalikų tradicijoje dažnai svarbūs įvykiai, suvažiavimai, Naujieji metai pradedami giesme kreipiantis į Šventąją Dvasią. Kai vyskupai suvažiuoja į sinodus, irgi giedama „O Dvasia, Viešpatie, ateik“. Tai ta pati Dvasia, apie kurią Viešpats šiandienos evangelijoje sako, kad yra pateptas Viešpaties dvasia. Šventoji Dvasia mus įkvepia ir mus apdovanoja. Kiekvienas […] Plačiau

 • 2013 rugsėjo 1

  Pamokslas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaiduose 2013 m. rugsėjo mėn. 1 d.

  Šešių šimtmečių istoriją menančioje Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje maldininkų dėmesį labiausiai traukia stebuklingasis Dievo Motinos paveikslas, malonėmis ėmęs garsėti jau XVI a. Šis Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atvaizdas pagimdė ilgaamžę ir gilią pamaldumo tradiciją. Prie šio paveikslo klūpančios Lietuvos sąmonėje dar XVI amžiuje gimsta, vėliau bręsta ir įsišaknija suvokimas, kad esame Marijos užtarimo […] Plačiau

 • 2013 rugpjūčio 15

  Pamokslas Pivašiūnų Žolinės atlaiduose 2013 m. rugpjūčio mėn. 15 d.

  Brangūs broliai vyskupai, ekscelencijos, brangūs kunigai, pašvęstojo gyvenimo atstovai, brangūs broliai ir sesės Kristuje, mūsų gyvenimas pilnas įvairiausių rūpesčių, kurie skverbiasi į visas mūsų mintis, veržiasi atimti mums Dievo suteiktą ramybę ir gyvenimo džiaugsmą. Jie pasirodo įvairiausiomis formomis – kaip finansiniai rūpesčiai, sveikatos sutrikimai, nerimas dėl ateities, bejėgiškumas artimiausioje aplinkoje ir pasaulinių įvykių akivaizdoje. Rūpesčiams […] Plačiau

 • 2013 balandžio 23

  Pamokslas Ingreso šv. Mišioms Vilniaus Arkikatedroje 2013 m. balandžio mėn. 23 d.

  Jūsų Eminencija, Jūsų Ekscelencija Šventojo Tėvo atstove, broliai vyskupystėje, seseriškų Bažnyčių – Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų – ganytojai, broliai kunigai, pašvęstojo gyvenimo bendruomenių nariai, Jūsų Ekscelencija Prezidente, Jūsų Ekscelencija kadenciją baigęs Prezidente, Lietuvos valdžios ir kitų valstybių atstovai, brangūs broliai ir seserys Kristuje! Šiomis pamaldomis, į kurias taip gausiai susirinkote, mes visi kartu pradedame naują […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt